Urząd miasta zaprasza na staże. Rekrutacja trwa!

Urząd miasta rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń na wiosenną edycję programu staży studenckich – poinformowało na swojej stronie Miasto Poznań. Zgłoszenia przyjmowane są do końca stycznia, a nowe doświadczenia zdobywać będzie można m.in. w Poznańskim Centrum Świadczeń i spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Program staży studenckich to autorski pomysł Urzędu Miasta Poznania realizowany od października 2003 r. Oferta kierowana jest do studentów III, IV i IV roku studiów (oraz I i II roku studiów uzupełniających magisterskich), zarówno z uczelni publicznych, jak i prywatnych. O staż mogą się ubiegać studenci uczący się w trybie dziennym lub zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym. Założenie jest proste: dzięki stażom studenci mają zdobyć cenne doświadczenie i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

W ramach wiosennej edycji programu, która trwać będzie od marca 2016 do końca czerwca 2016, na studentów czekają 83 wolne miejsca w 28 wydziałach i biurach, a także: 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń, 5 miejsc w Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, 1 miejsce w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz 2 miejsca w Spółce Targowiska.

Aby się zgłosic, należy wypełnić internetowy formularz kandydata, który od 15 stycznia dostępny jest na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka „Praktyki i staże”, przycisk „Rekrutacja on-line”). Na tej samej stronie znajduje się pełen wykaz wydziałów i biur objętych programem staży studenckich oraz wyszczególnione oczekiwania odnośnie wymaganego kierunku studiów.

Ważna informacja: stażyści będą pracować na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 18 godzin tygodniowo, a za wykonaną pracę zostanie im wypłacone wynagrodzenie stażowe. Na zakończenie każdy stażysta otrzyma zaświadczenie wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

W ramach poprzednich 46 edycji staży wpłynęło ponad 32 tys. zgłoszeń. Łącznie staż w urzędzie odbyło blisko 3300 studentów. Ponad 400 z nich znalazło w urzędzie stałe zatrudnienie.

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.