Aukcja na rzecz Domu Autysty w Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

78 tys. zł – to łączna kwota uzyskana podczas “Aukcji dla domu”, która odbyła się w Sali Wystaw CK Zamek. Jej celem było pozyskanie funduszy na budowę domu dla dorosłych chorych na autyzm. Dwa obrazy przekazał na licytację prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wraz z żoną Joanną Jaśkowiak.

“Aukcja dla domu” to inicjatywa fundacji “Dom autysty”, którą założyła grupa rodziców dzieci z autyzmem, uczęszczających do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Ich celem jest stworzenie domu opieki dla dorosłych autystów. Fundacja chce prowadzić tam zajęcia, animować życie kulturalne ludzi z autyzmem, a także wspierać w znalezieniu pracy tych, którzy będą w stanie ją podjąć. Aktualnie na finiszu są starania o przekazanie fundacji w użytkowanie wieczyste działki w rejonie ul. Szamarzewskiego, na której ma powstać dom.

Aukcja, która ma wesprzeć budowę placówki, okazała się dużym sukcesem. Prace przekazane na licytację zapełniły całą ścianę Sali Wystaw. Łącznie pod młotek trafiło 85 dzieł. Największą kwotę wylicytowano za rysunek Honzy Zamoyskiego “Bez tytułu”, który został kupiony za 4600 zł. Wysoką cenę – 4200 zł – uzyskała też litografia Jana Berdyszaka “Projkt wyobrażeń III”. Za niemal 2 tys. zł sprzedane zostały dwa obrazy przekazane przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz jego żonę Joannę Jaśkowiak – Nona I i Nona II autorstwa Wojciecha Muellera.

– Przez ponad 10 lat cieszyliśmy się ich widokiem. Dzieła Wojtka są naprawdę wyjątkowe, dlatego zachęcam do licytowania

mówił podczas aukcji prezydent Jacek Jaśkowiak.

 – Ta inicjatywa jest wyjątkowa pod wieloma względami. To wyraz troski rodziców o przyszłość ich dzieci i zapewnienie im opieki w dorosłym życiu – dodał prezydent, który wcześniej spotkał się z osobami niepełnosprawnymi pracującymi w kawiarni “Dobra”. To pierwszy lokal w Poznaniu, w którym gości obsługują osoby z niepełnosprawnością umysłową, m.in. z zespołem Downa.

– Chcemy, by było to miejsce przejściowe, by osoby, które tutaj pracują docelowo odnalazły się na otwartym rynku pracy – mówi Anna Frankowska, współzałożycielka kawiarni “Dobra”. – W tym roku hasło przewodnie Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych brzmi: “Niepełnosprawność nie jest barierą”. My udowadniamy to już od 1,5 roku.

Nadal jednak, jak przyznaje Anna Frankowska funkcjonują w społeczeństwie, wśród pracodawców, bariery są mentalne. – Musimy te bariery przełamywać, a nie da się tego zrobić inaczej niż poprzez bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Osoby, które spotkałem w “Dobrej” ujęły mnie swoja szczerością i bezpośredniością. To wyjątkowe miejsce – podkreślił prezydent Jaśkowiak.