W 2017 roku, Poznań stawia na rewitalizację

2017 rok ma w Poznaniu upłynąć pod znakiem rewitalizacji. Nowe inwestycje, aktywizacja mieszkańców i początek Gminnego Programu Rewitalizacji – na to stawia miasto.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który – zgodnie z ustawą z października 2015 roku – musi przyjąć każdy samorząd na podstawie wyznaczonego uprzednio obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

W oczekiwaniu na GPR

Rada Miasta Poznania takie obszary już wyznaczyła, przyjmując uchwałę w tej sprawie 22 listopada ubiegłego roku. Może więc już w tym roku uchwalić GPR, który zawierał będzie szczegółową analizę obszaru rewitalizacji, jej cele oraz odpowiadające im kierunki działań. Może on być podstawą do stosowania na wyznaczonym obszarze specjalnych rozwiązań ustawowych – Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji.

– Planujemy, że jesienią zakończymy prace nad GPR i przedstawimy go radnym. Przyjęcie programu będzie oznaczało, że miasto będzie mogło ubiegać się o środki na cele związane z rewitalizacją – np. na płytę Starego Rynku – poinformował Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Przypomnijmy, że na podstawie dziesięciu kryteriów i wskaźników zawartych w ustawie o rewitalizacji, w Poznaniu do obszaru zdegradowanego zakwalifikowano teren 15 z 42 działających w mieście rad osiedli, a jako obszar rewitalizacji wyznaczono tereny podlegające radom osiedli: Jeżyce, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria oraz fragmenty Głównej, Starołęki-Minikowa-Marlewa i  Górczyna.      

Zanim zagadnienia rewitalizacji zostały skodyfikowane w ustawie, Poznań – od 2004 roku – zdążył przyjąć trzy edycje Miejskiego Programu Rewitalizacji. Dodatkowo, w 2013 roku, projekty na obszarze śródmieścia zebrano w “Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia”. Dotychczasowe poznańskie programy, mimo braku regulacji prawnych, traktowały problem rewitalizacji kompleksowo, skupiając się w szczególności na lokalnej społeczności zamieszkującej obszary zdegradowane.

Na ten rok zaplanowano kontynuację współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza związaną z problematyką rewitalizacyjną oraz zintegrowanym podejściem do rozwoju miasta. Wraz z radami osiedli  Stare Miasto, Ś́w. Łazarz i Wilda przygotowywane są kolejne edycje konkursu Lokalnych Inicjatyw Osiedlowych, które mają zaktywizować społeczności lokalne. Na Łazarzu kontynuowana będzie współpraca w ramach Otwartej Strefy Kultury. Promowane będą działania Inkubatora Kultury Pireus i Projekt Najmu Lokali. 

Ożywianie Św. Marcina

Już w trzecim kwartale br. planowane jest rozpoczęcie przebudowy ul. Ś́w. Marcin, od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej. To początek realizacji pierwszego etapu Programu Centrum, który pochłonie łącznie 260 mln zł. Prawie 104,5 mln zł z tej kwoty ma pochodzić z unijnych dotacji.

– Przewidujemy, że pod koniec roku podpiszemy umowę o dofinansowanie realizacji programu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Obecnie trwa przetarg ogłoszony przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, który wyłoni wykonawcę przebudowy ul. Św. Marcin – stwierdził Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Pierwszy etap realizowany będzie do roku 2020 i obejmie przebudowę tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św.Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia i Towarowej oraz na placu Wolności. Etap drugi, który potrwa od 2019 do 2021 roku, przewiduje budowę trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka.

Jesienią ruszą prace modernizacyjne na ul. Taczaka, biegnącej w pobliżu ul.Św. Marcin. Gruntowna modernizacja czeka również ul. Garncarską.

Ożywianie okolic ul. Św. Marcin przewiduje, prócz inwestycji infrastrukturalnych, kontynuację budowy koalicji społecznej – w tym projektu “Ś́w. Marcin – reanimacja”, kontynuację porozumienia UMP – Towarzystwem Wiedzy Powszechnej z 2015 roku, realizację projektu aktywizującegio i integrującego przedsiębiorców -“Forum Aniołów Biznesu”, a także uruchomienie biura budowy wraz z punktem informacyjnym dla mieszkańców przy ul. Ś́w. Marcin 51-57.

Jedną z atrakcji ul. Św. Marcin ma być Projekt Enigma. Na powierzchni ok. 850 metrów kwadratowych Collegium Historicum UAM ma powstać muzeum z centrum edukacyjnym, które w nowoczesny sposób prezentować będą zagadnienia związane z kryptologią. Prace mają zacząć się już w tym roku i potrwają do 2019 roku. Koszt powstania tej placówki szacowany jest na 15 mln zł, z czego 10,4 mln zł ma pochodzić z WRPO. Wniosek o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektową zostanie złożony w marcu.

Plac, rynek i Madalina

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się przebudowa placu Kolegiackiego, który przestanie być kojarzony wyłącznie z miejscami parkingowymi i stanie się otwartą na ludzi przestrzenią staromiejską. Będzie można na nim oglądać efekty trwających jeszcze prac archeologicznych i prowadzić różnorodne działania społeczne.

Już w pierwszym kwartale br. rozstrzygnięty zostanie konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego. Wkrótce potem rozpocznie się opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie wygranej pracy konkursowej.

– Pozwoli to na rozpoczęcie prac w przyszłym roku. Wartość rewaloryzacji, która ma potrwać do końca przyszłego roku, to 10 mln zł – powiedział Piotr Wiśniewski.

Podobnie jak w latach poprzednich w dawnej zajezdni przy ul. Madalińskiego  prowadzone będą działania kulturalne i społeczne aktywizujące mieszkańców Wildy – m.in. w ramach akcji Lato na Madalinie. Ale to nie wszystko. W tym roku planowane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz rozpoczęcie projektowania nowego wcielenia zajezdni, by w przyszłości służyła celom kulturalno-społecznym. Miasto planuje kontynuować współpracę z ekspertami z Wiednia w zakresie utworzenia w dawnej hali zajezdni ekspozycji Muzeum Komunikacji Miejskiej.

– Podobne do planowanego przez nas przekształcenie starej zajezdni miało miejsce w Wiedniu. Zamierzamy wykorzystać doświadczenia tamtejszych specjalistów – wyjaśnił prezydent Wiśniewski.

Życie w pobliżu Warty

Ten rok przebiegał będzie pod znakiem realizacji kolejnych dwóch odcinków Wartostrady: łączącego Cybinę z mostem Królowej Jadwigi oraz biegnącego ul. Piastowską. Zaplanowano, że projekt o wartości 20 mln zł będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Dofinansowanie ma sięgnąć 16,3 mln zł.

10,4 mln zł ma kosztować realizacja projektu Dziedziniec pod Słońcem. W jego ramach w tym i przyszłym roku za zostać wyremontowany budynek i ogród jordanowskiego z zabytkową fontanną, przebudowany plac zabaw, a teren objęty zostanie monitoringiem. 8,5 mln zł z planowanej kwoty ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Tereny nadwarciańskie, jak co roku, odżyją latem. W tym roku kontynuowane będą nad rzeką działania kulturalne i społeczne. Przygotowane zostaną plaże miejskie z odpowiednią infrastrukturą i strefami wypoczynku, wyłonieni zostaną ich operatorzy.

W miejskiej przestrzeni

W ramach projektu “Poprawa jakości przestrzeni publicznej” miasto zamierza w tym roku skoncentrować się m.in na działaniach w północnej części starego koryta Warty, zająć się organizacją ruchu, parkowaniem, oświetleniem i małą architekturą na Śródce, a także podejmować interwencje w pozostałych miejscach śródmieścia w zakresie zieleni i infrastruktury służącej wypoczynkowi.

Poznań jako jedno z nielicznych miast w Polsce uczestniczy w projekcie Refill w ramach unijnego prgramu Urbact III. Jego elementem jest wdrażanie praktyk związanych z tymczasowym wykorzystaniem pustych przestrzeni i budynków oraz zbadanie długotrwałych efektów takich działań. Miasto chce w tym roku przygotować “narzędziownik” tymczasowego użytkowania przestrzeni przez mieszkańców, wspomagać rozwój procesu łączenia interesariuszy w zakresie tymczasowego użytkowania i wpierać inicjatywy typu Makerspace.

Na jakość przestrzeni miejskiej wpływ mają również budynki mieszkalne. Podobnie jak do tej pory, miasto prowadzić będzie punkt informacyjny dla właścicieli takich obiektów, w którym będzie można zapoznać się z różnymi formami wsparcia remontów kamienic.