Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych w szpitalu im. Degi

W Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi otwarty został Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. To szansa dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatologicznymi, którzy dzięki temu będą mogli poddać się nowoczesnej terapii.

Leki biologiczne to substancje, przy których opracowaniu wykorzystuje się naturalne substancje biologiczne lub imituje się mechanizmy zachodzące w organizmie człowieka. Lekarstwa działają szybko, są skuteczne i wygodne w stosowaniu. Hamują  nadmierną reakcję układu immunologicznego, są więc niezwykle pomocne w leczeniu zapalnych chorób reunatologicznych.

Szpital im. Degi już wcześniej prowadził terapię biologiczną, ale pacjenci byli przyjmowani na różnych oddziałach. To zwiększało możliwość powikłań i zakażeń – podanie leków jednej osobie może trwać nawet kilka godzin. Teraz leki będzie można skutecznie podawać w nowoczesnym, specjalnie do tego przystosowanym gabinecie.

Dzięki Ośrodkowi Badań Klinicznych na skuteczne leczenie mogą mieć również szanse pacjenci z najcięższymi postaciami choroby. Będą mogli brać udział w badaniach klinicznych z dziedziny reumatologii i korzystać z najnowszych osiągnięć medycyny.

Nowy gabinet powstał dzięki grantowi firmy MSD. Szpital zakupił sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny, inwestując w ośrodek ok. 200 tys. zł.