Najlepsi partnerzy Karty Dużej Rodziny wyróżnieni podczas Gali Rodzin w Poznaniu

Podczas Gali Rodzin w Poznaniu wręczono wyróżnienia najlepszym partnerom Karty Dużej Rodziny. Zwycięzców wybrały poznańskie rodziny wielodzietne korzystające z programu.

Poznańska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 2012 roku. Od 2017 jest połączona z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. Pozwala rodzinom wielodzietnym na korzystanie z wielu zniżek i ulg, które są dostępne u partnerów programu, w tym zarówno w spółkach, jednostkach i instytucjach miejskich, jak i prywatnych. Rabaty dostępne są m.in. w sklepach, kinach, teatrach czy restauracjach.

Poznańskie Centrum Świadczeń, które jest jednym z podmiotów koordynujących rozwój programu, przeprowadziło ankietę wśród osób korzystających z Karty Dużej Rodziny pytając o najlepszych partnerów Karty.

Na tej podstawie wyłoniono zwycięzców, którzy zostali wyróżnieni podczas uroczystej Gali Rodzin, która odbyła się w piątek.

Statuetki dla zwycięzców wręczyli: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP oraz Grzegorz Karolczyk, dyrektor PCŚ.

Podczas Gali wręczono również nagrody dla laureatów konkursu plastycznego “Rodzinna historia związana z Poznaniem” przeznaczonego dla dzieci.