Sala gimnastyczna na os. Pod Lipami jednak powstanie?

Jest nadzieja na dokończenie budowy sali gimnastyczne na os. Pod Lipami. Inwestycja rozpoczęta dwa lata temu przez Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 ma zostać dokończona przez nowego wykonawcę wybranego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Przetarg trwa.

Dwa lata temu inwestycję rozpoczęła szkoła. Niestety, już w trakcie prowadzonych robót wykonawca zszedł z placu budowy przerywając prace. Od tego czasu inwestycja stoi niedokończona.

Na początku 2019 roku dokończenie inwestycji zostało powierzone Poznańskim Inwestycjom Miejskim. Spółka dokonała inwentaryzacji wykonanych wcześniej prac i stanu robót oraz oszacować kolejne etapy budowy. Dopiero po wykonaniu tych czynności możliwe było ogłoszenie przetargu na nowego wykonawcę.

W ramach zadania, wykonawca będzie musiał nie tylko dokończyć budowę obiektu, ale także go wyposażyć, wykonać ogrodzenie północnej granicy działki wraz z parkingiem, a także wykonać instalacje kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Zlecenie obejmie również zagospodarowanie terenu i wywiezienie ziemi po wykonanych robotach.

Budowa ma potrwać około 8 miesięcy, natomiast wyposażenie i odbiory zaplanowano na kolejne 2. Oznacza to, że wykonawca będzie miał około 10 miesięcy na realizację inwestycji. Oferty przetargowe można składać do 23 sierpnia.