Wiadomo już kto wybuduje wiadukty w ciągu ul. Lutyckiej i Golęcińskiej

Wiadomo już kto zaprojektuje wiadukty w ciągu ul. Lutyckiej i Golęcińskiej. To ważna inwestycja szczególnie dla mieszkańców okolicy, a także dla płynności ruchu na wjeździe i wyjeździe z miasta.

Wiadukty mają pozwolić na bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową numer 354, która łączy Poznań z Piłą. Obecnie codzienne liczne przejazdy pociągów i konieczność zamknięcia przejazdów mocno utrudniają ruch kołowy w okolicy, co prowadzi do powstawania uciążliwych korków. Przeszkadzają one zarówno mieszkańcom jak i samym kierowcom.

W ogłoszonym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu wybrano spółkę Sweco Consulting, która wykona dokumentację projektową – projekt budowlany i wykonawczy. Będzie musiała także pozyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne dotyczące zezwoleń na realizację robót i przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z umową, projektant będzie miał nadzór autorski nad inwestycją podczas realizacji robót.

„Bezkolizyjne wiadukty drogowe nad torami kolejowymi ułatwią docelowo codzienne podróże mieszkańców północno-zachodnich dzielnic Poznania oraz poprawią ruch tranzytowy na drodze krajowej 92. Dziś przez zamknięte przejazdy kolejowe mieszkańcy natrafiają na utrudnienia np. w drodze do pracy. Nasze zadanie to nie tylko budowa samych wiaduktów, ale też znaczne przebudowanie okolicznego układu drogowego. Istotne jest również to, że ich powstanie usprawni komunikację publiczną w tym rejonie miasta”

Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie

Jak informuje spółka, ostateczna dokumentacja techniczna obejmie także m.in. przebudowę ul. Lutyckiej od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do ul. Koszalińskiej oraz przedłużenie Al. Solidatności i ul. Jasielskiej. Planowany jest również nowy zjazd z ul. Koszalińskiej w ul. Lutycką oraz rondo na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej i Literackiej. Przebudowany ma zostać również wiadukt drogowy nad ul. Lutycką w ciągu ul. Koszalińskiej. To, w jakim zakresie inwestycja zostanie zrealizowana będzie zależeć od możliwości finansowych miasta.