Aquanet zabiera głos w sprawie awarii w Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Spółka Aquanet wydała oświadczenie w sprawie awarii Stacji Termicznego Suszenia Osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Jak zapewnia, praca oczyszczalni nie była i nie jest zagrożona, a ścieki oczyszczane są w prawidłowy sposób. Podkreślono jednocześnie, że z uwagi na bezpieczeństwo pracowników, funkcjonowanie suszarni nie jest możliwe do czasu wymiany elementów instalacji.

Sprawa jest szeroko komentowana w mediach oraz przez polityków. Choć o tym, że oczyszczalnia działa prawidłowo i bez zagrożenia dla środowiska zapewniały już kilkukrotnie władze miasta, to nie brakuje głosów sceptycznych w tym temacie, powołujących się m.in. na tegoroczną awarię w warszawskiej oczyszczalni ścieków i jej skutki.

Spółka zdecydowała się wydać oświadczenie, w którym wyjaśnia sytuację i wskazuje na przyczyny tymczasowego wyłączenia z funkcjonowania Stacji Termicznego Suszenia Osadów.

Aquanet podkreśla, że praca oczyszczalni nigdy nie była zagrożona, ponieważ suszarnia jest tylko jednym z wielu urządzeń. Zapewniono również, że awaria i wyłączenie suszarni nie ma wpływu na ciągłość procesu oczyszczania ścieków, ponieważ są one odprowadzane i oczyszczane zgodnie z normami, jakie obowiązują nie tylko w Polsce jak i pozostałych państwach Europy.

Nie ma także zagrożenia ekologicznego, ponieważ osady zamiast być suszone są po prostu kompostowane.

Spółka podkreśliła jednocześnie, że z uwagi na bezpieczeństwo pracowników, nie ma możliwości ponownego uruchomienia Stacji Termicznego Suszenia Osadów zanim nie zakończy się naprawa i wymiana elementów instalacji.