Radni przyjmą granice Aglomeracji Poznań. Co to takiego i w jakim celu powstała?

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania radni będą głosować m.in. nad ustanowieniem granic i obszaru aglomeracji Poznań. Co to takiego i w jakim celu powstało?

 

Od kilkunastu lat funkcjonuje aglomeracja poznańska, która obejmuje Miasto Poznań oraz okoliczne gmin powiatu poznańskiego. W 2020 roku powołano jednak także Aglomerację Poznań. Co to takiego i w jakim celu powstała?

Aglomeracja Poznań została powołana do życia na podstawie uchwały z 29 września 2020 roku. W jej skład weszło Miasto Poznań wraz z miastem Luboń, miastem i gminą Swarzędz, gminą Mosina, gminą Czerwonak, gminą Suchy Las, gminą Dopiewo, gminą Tarnowo Podgórne oraz gminą i miastem Pobiedziska.

Powodem powołania aglomeracji Poznań o równoważnej liczbie mieszkańców były kwestie konieczności uregulowania gospodarki ściekowej. Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, poszczególne aglomeracje muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków.

W kolejnych latach ustalano granice aglomeracji, powołując się m.in. na Prawo wodne. Na podstawie ustaw, 10 marca 2022 roku członkowie aglomeracji podpisali porozumienie ze spółką Aquanet w zakresie zasad współpracy przy wyznaczaniu, zmianie, likwidacji obszarów i granic aglomeracji i aktualizowania RLM, czyli równoważnej liczby mieszkańców.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne. RLM dla aglomeracji Poznań wynosi 992 065 i obejmuje:
− 598 299 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
− 18 833 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,
− 319 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie,
− 58 874 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
− 94 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych,
− 314 714 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
− 932 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do zbiorników bezodpływowych.

Aglomeracja Poznań ma w swoim obszarze dwie oczyszczalnie: Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Koziegłowach oraz Lewobrzeżną Oczyszczalnię Ścieków w Poznaniu.

Stopień skanalizowania wynosi 97,97 %. Po zrealizowaniu inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022 – 2027 i podłączeniu 17 251 mieszkańców w aglomeracji stopień skanalizowania wzrośnie do 99,80%, co pozwoli spełnić wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM > 100 000 w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98% (przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku nie będzie większe niż 2000 RLM).

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni przyjmą najnowsze ustalenia w zakresie granic Aglomeracji Poznań i jej obszaru, co pozwoli na realizację zadań, dla których została powołana. Granice w ramach Miasta Poznań nie obejmują osiedli: Morasko i Radojewo, a także obszaru Głuszyna, Piotrowo i Sypniewo.

 

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.