Ponad 2000 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów odholowanych w 2019 roku z poznańskich ulic

Gdy samochód jest zaparkowany w nieprawidłowy sposób, w miejscu zabronionym, kierowcy mogą spodziewać się mandatu, wezwania do siedziby straży miejskiej, blokady na kole albo… konieczności odbiory pojazdu z parkingu strzeżonego. W ubiegłym roku, osób, które spotkało to ostatnie było ponad 2 tysiące. Właśnie tyle odholowań zleciła straż miejska w 2019 roku.

Decyzja o odholowaniu pojazdu wydawana jest w sytuacjach, gdy czekanie na usunięcie nieprawidłowo zaparkowanego przez właściciela jest niemożliwe, ponieważ pojazd np. zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego czy uniemożliwia rozpoczęcie zaplanowanych prac lub przejazd innych pojazdów.

W ubiegłym roku poznańscy strażnicy miejscy zlecili odholowanie 2008 samochodów z terenu miasta. Najwięcej interwencji dotyczyło sytuacji, w której pojazdy były pozostawione na drodze, która została objęta zakazem z tabliczką z holownikiem, czyli uprzedzającą, że złamanie zakazu będzie wiązać się z „wycieczką” na parking strzeżony w celu odebrania samochodu po uprzednim uiszczeniu opłaty za holowanie, parking i mandatu za nieprawidłowe parkowanie.

W 420 przypadkach pojazdy blokowały bramy wjazdowe. Aż 218 kierowców pozostawiło swój samochód na kopertach dla niepełnosprawnych, choć nie miało do tego prawa.

W 82 przypadkach doszło do blokowania chodnika, a 39 samochodów zostało usuniętych ze skrzyżowań, najczęściej z uwagi na zasłanianie widoku pozostałym uczestnikom ruchu, co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa. Podobna sytuacja miała miejsce w 35 przypadkach, gdy odholowane samochody zaparkowane były na przejściu dla pieszych.

W 21 sytuacjach usuwanie pojazdu było konieczne dla udrożnienia ruchu tramwajowego, a w 31 w momencie tamowania ruchu na drodze. W 11 przypadkach samochód został przewieziony na parking strzeżony z uwagi na fakt, że blokował inne, prawidłowo zaparkowane pojazdy, a w 9 sytuacjach blokował drogi rowerowe.

Straż miejska przypomina, by stosować się do oznaczeń i przepisów ruchu drogowego, zwracając uwagi na bieżące oznakowanie na drogach.