Jak wyglądał Poznań w dniu wyzwolenia?

Walki w Poznaniu zakończyły się w godzinach rannych 23 lutego 1945 r., kiedy to po pięciodniowym oblężeniu poddała się załoga Cytadeli. W walkach o nią zginęło między innymi około 100 Polaków. Zniszczenia zabudowy Poznania po walkach sięgnęły 55 proc, przy czym sama Cytadela w czasie walk została zniszczona w niewielkim stopniu.

Według A. Isajewa straty bezpowrotne Armii Czerwonej w Walkach o Poznań wyniosły 4887 ludzi, ale autor nie podaje źródła z którego zaczerpnął tę informację. A. Pleskaczyński ustalił na podstawie dokumentów z CAMO, że zginęło, zaginęło bez wieści lub zmarło z ran 5 512 żołnierzy radzieckich, których zgon lub zaginięcie były na pewno lub prawie na pewno spowodowane udziałem w bitwie o Poznań. Ponieważ część dokumentów się nie zachowała, albo nie udało się ich odnaleźć, łącznie oszacował liczbę zabitych i zmarłych od ran na około 6000 . Przyjmując współczynnik 2,8 rannego na jednego zabitego, oznacza to, że rannych w walkach o Poznań zostało około 16 000 czerwonoarmistów.

Należy dodać, że w Poznaniu, na Cytadeli i na cmentarzu na Miłostowie, pochowanych jest około 10 000 radzieckich żołnierzy, ale połowa z nich to zmarli w szpitalach Armii Czerwonej na terenie Poznania, którzy odnieśli rany w innych operacjach, oraz zwłoki przeniesione w ramach akcji komasacyjnych z mniejszych cmentarzy w innych miejscowościach.

Straty niemieckie wyniosły około 2 – 3 tysiące zabitych i około 7 – 9 tysięcy rannych, ale prawie wszyscy obrońcy którzy pozostali przy życiu dostali się do niewoli. Wyłamanie z twierdzy powiodło się tylko kilkuset.