Koronawirus – zasady ostrożności oraz infolinia

Zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Europie rosną z dnia na dzień. Miasto Poznań mając to na uwadze, utrzymuje ścisły kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i z powiatowym inspektorem sanitarnym, które na bieżąco monitoruje zagrożenia epidemiologiczne. Zalecenia sanepidu stosują również jednostki miejskie, przedszkola oraz szkoły.

Sytuacja epidemiologiczna w Europie spowodowała, że Miasto Poznań zwróciło się również do dyrektorów do miejskich podmiotów leczniczych o przygotowanie się na ewentualne zwiększenie się zachorowalności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia optymalnych zasobów sprzętowych oraz kadrowych.

Uruchomiona została także specjalna infolinia, którą otworzył Narodowy Fundusz zdrowia. Można uzyskać tam wszelkie informacje dotyczące wirusa oraz zasad zachowania w przypadku podejrzenia zarażeniem.

Infolinia działa całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem: 800-190-590.

Nie ma powodów do paniki, jednak podkreśla się, aby w tym czasie zwrócić szczególną uwagę na podstawowe zasady higieny.