Radni przyjęli zmiany w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Poznania

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania przyjęto kolejne zmiany w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta. Obejmują one m.in. uruchomienie Stref na obszarze Wildy i Łazarzu.

Jak podkreślają urzędnicy i eksperci celem funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania jest przede wszystkim zwiększenie rotacji parkujących samochodów, ograniczenie liczby pojazdów wjeżdżających do centrum oraz promocja różnych form przemieszczania się po mieście.

W styczniu tego roku radni przyjęli projekt zakładający wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum na obszarze poznańskiego Starego Miasta. Rozpocznie ona funkcjonowanie od 1 czerwca wraz z nowymi stawkami. Początkowo miało to nastąpić w kwietniu, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną, podjęto decyzję o przesunięciu rozpoczęcia jej funkcjonowania o dwa miesiące.

Szczgólnie dużo komentarzy wywołały nowe stawki za postój:

Pierwsza godzina: 7 zł

Druga godzina: 7,40 zł

Trzecia godzina: 7,90 zł

Każda kolejna godzina: 7 zł

ŚSPP Centrum funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 18:00.

Dziś została przyjęta kolejna uchwała. Tym razem zakłada ona wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na terenie Jeżyc na obszarze od ul. Roosevelta do ul. Polnej. Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca. Tym samym zostanie również zmieniona stawka za postój w Strefie.

Stawki za postój w ŚSPP Jeżyce:

Pierwsza godzina: 5 zł

Druga godzina: 6 zł

Trzecia godzina: 6,90 zł

Każda kolejna godzina: 5 zł

ŚSPP Jeżyce funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 18:00.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, od 1 października 2020 roku ruszy również Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Wildy i Łazarza. To poszerzenie Strefy, o którą apelowano przede wszystkim w związku z dużą liczbą kierowców, którzy wykorzystują miejsca parkingowe do pozostawiania tam pojazdów chcąc przejść do pracy w centrum miasta.

W przypadku obu tych dzielnic, SPP obejmie obszar na północ od ul. Hetmańskiej. Jej wprowadzenie połączone będzie ze zmianami w organizacji ruchu, mającymi na celu uspokojenie i zmniejszenie natężenia ruchu, uporządkowanie parkowania i uwolnienie chodników notorycznie zastawianych przez auta. Strefa Płatnego Parkowania będzie nadal obowiązywać na terenie Jeżyc pomiędzy ul. Polną, a ul. Przybyszewskiego.

Stawki za postój w SPP:

1-sza godzina: 3,50 zł

2-ga godzina: 4,20 zł

3-cia godzina: 4,90 zł

Każda kolejna godzina: 3,50 zł

SPP będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

W ramach przyjętej dziś przez radnych uchwały, zmienią się również sektory Strefy Płatnego Parkowania, co jest istotne dla okolicznych mieszkańców. Są to obszary, na których mieszkańcy posiadający identyfikator mieszkańca SPP wydany dla danego sektora, mogą parkować na preferencyjnych warunkach.

W przegłosowanej uchwale przewidziano uproszczenie podziału na sektory, przy jednoczesnej redukcji ich liczby:

Sektor 1 – Centrum (Stare Miasto)

Sektor 2 – Jeżyce

Sektor 3 – Wilda

Sektor 4 – Łazarz

Od 1 czerwca zmienią się również warunki uzyskania abonamentu mieszkańca. Będzie on przysługiwał jedynie osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora SPP i płacącym podatki na rzecz miasta Poznania. 

Także i w tym obszarze przygotowano podwyżki – do 30 złotych miesięcznie. Mieszkańcy, którzy wykupią abonament na 12 miesięcy z góry, otrzymają jeden miesiąc gratis. Nie zmieni się wysokość abonamentu mieszkańca na kolejny pojazd – będzie on kosztować 150 zł miesięcznie.

Co ważne, dla osób wykupujących abonament będzie możliwość korzystania z pojazdów użyczonych, ale tylko instytucjonalnie czyli na zasadzie leasingu, kredytu czy samochodu służbowego. Nie będzie już można zakupić abonamentu na samochód użyczony przez członka rodziny czy inną osobę fizyczną.

Jak wyjaśniają urzędnicy, ma to na celu zapewnienie, że z tej możliwości korzystają mieszkańcy, którzy rzeczywiście zamieszkują na obszarze strefy.

Uchwała zakłada także poszerzenie obszaru postoju dla dostaw. Dotychczas kierowcy z wykupionym abonamentem i zegarem dla dostaw byli uprawnieni do 15-minutowego postoju nie tylko na wyznaczonych kopertach, ale także na miejscach postojowych w najbliższym otoczeniu Starego Rynku. Wśród zmian przegłosowanych 19 maja przez Radę Miasta znalazło się umożliwienie tego rodzaju parkowania na obszarze całej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum.

Uchwała o zmianach w funkcjonowaniu SPP i ŚSPP otwiera również możliwość wyznaczenia w sąsiedztwie szpitali miejsc postojowych, na których dopuszczony byłby darmowy 15-minutowy postój.