Pięciu chętnych na przebudowę na ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku

W przetargu na wykonawcę przebudowy torowisk i układu drogowego na ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku wpłynęło 5 ofert. Poznańskie Inwestycje Miejskie analizują teraz dokumenty i złożone przez podmioty propozycje.

Przebudowa ma objąć fragment od terenu dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. Krzyżową i Kilińskiego. Przebudowane zostanie zarówno torowisko, jak i sieć trakcyjna, a także węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu ul. Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku. Inwestycja obejmie także przebudowę całego układu drogowego na danym odcinku.

Inwestycja ma na celu z jednej strony poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy, a z drugiej upłynnienie ruchu tramwajowego. Obecnie na obu ulicach codziennie, zwłaszcza w godzinach szczytu dochodzi do sytuacji, w których tramwaje mają zablokowany przejazd przez samochody.

Po przebudowie niemal na całej długości torowiska ma być ono odseparowane od jezdni. Wyjątek będzie stanowił odcinek przebiegający przez Rynek Wildecki. Całość ma sprawić, że torowisko będzie bardziej ciche, co podniesie poziom komfortu okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców. W dużej mierze nowe torowisko będzie torowiskiem zielonym, zaopatrzonym we własny system nawadniający.

Co ważne, z kamienic wzdłuż torowiska znikną przewody trakcyjne i oprawy oświetleniowe, które w ramach przebudowy zostaną umieszczone na nowych słupach. Prace obejmą także modernizację stacji prostownikowej “Pamiątkowa”.

Zmieni się także infrastruktura przystankowa. Przy ul. św. Czesława powstaną przystanki wiedeńskie, natomiast w rejonie Rynku Wildeckiego powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy w formie antyzatok. Wybudowane będą tam również parkingi rowerowe typu Bike&Ride.

Dodatkowo, każdy z objętych przebudową przystanków będzie wyposażony w tablice informacji pasażerskiej.

Jednopasmowe jezdnie z uwzględnieniem ruchu rowerowego powstaną po obu stronach torowiska. Na całym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie do 30 km/h.

Inwestycja obejmie także budowę nowych chodników, które będą wyposażone w elementy naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Na całym przebudowywanym odcinku pojawią się też elementy małej architektury takie jak np. ławki i stojaki rowerowe oraz nasadzenia zieleni.

To jednak nie koniec zmian. Przebudowana bądź zbudowana od nowa zostanie infrastruktura oświetleniowa, kanalizacja deszczowa i wodociągowa, gazowa, elektryczna i ciepłownicza. Dzięki skoordynowaniu planowanych działań kilku podmiotów uda się zmniejszyć koszty i ograniczyć utrudnienia dla poznaniaków, wykonując prace w tym samym terminie.

Do ogłoszonego przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu na wykonawcę zadania zgłosiło się 5 chętnych. Dwie z ofert wycenione zostały na kwotę niższą, niż zamierzano przeznaczyć na ten cel. Pozostałe trzy oferty złożone są przez podmioty, które wyceniły prace drożej.

Obecnie trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert i dokumentów. Na realizację robót budowlanych wykonawca będzie miał maksymalnie 570 dni od podpisania umowy. W pierwszej kolejności, maksymalnie po 330 dniach, ruch tramwajowy ma wrócić na przebudowaną ul. Wierzbięcice wraz z węzłem rozjazdowym Górna Wilda/Wierzbięcice.