Budowa drogi rowerowej z Wildy do centrum. Prace są już w zaawansowanej fazie

Prace przy budowie nowej drogi rowerowej łączącej Wildę z centrum miasta są już prowadzone na całym odcinku trasy. Powstały już m.in. zatoki postojowe na ul. Dolna Wilda i część latarni. Zakończenie robót planowane jest na jesień tego roku.

Inwestycja obejmuje nie tylko budowę samej drogi dla rowerów, ale także infrastruktury wokół niej.

W tym tygodniu zakończono prace przy budowie równoległych do ulicy zatok postojowych po wschodniej stronie ul. Dolna Wilda, na odcinku od ul. Żelazka do ul. Spychalskiego. To fragment, na którym prace są w najbardziej zaawansowanej fazie. Widać już powstające konstrukcje pod nowy chodnik oraz ścieżkę rowerową. Zamontowano także nowe latarnie oświetleniowe.

Jednocześnie na ul. Dolna Wilda, na odcinku od ul. św. Jerzego do Spychalskiego, po obu stronach jezdni odtwarzana jest konstrukcja jezdni przy nowych krawężnikach. Niedługo ułożona zostanie nawierzchnia nowej ścieżki rowerowej. W ramach prac wykonana będzie także nowa warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni.

Na kolejnym odcinku, czyli od ul. Spychalskiego do ul. Górna Wilda, wykonywane są koryta, w których powstanie ścieżka rowerowa oraz chodnik. Trwają także prace związane z kanałem technologicznym, instalacją oświetlenia i przygotowaniem do montażu słupów latarni. Z kolei na odcinku prac obejmujących ul. Półwiejską, czyli ostatni etap inwestycji, rozpoczęły się prace przy instalacjach elektrycznych.