Urząd Wojewódzki przypomina o naborze wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przypomina o naborze wniosków o wsparcie dla gmin, w których dawniej funkcjonowały PGRy.

Wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa gospodarki rolnej realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nabór wniosków ruszył 4 stycznia.

Wsparcie finansowe ma być przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w gminach. Zdaniem rządu, gminy popegeerowskie muszą „nadrobić” wiele lat zaniedbań i braku inwestycji, które powstały po zlikwidowaniu PGR. Dotyczy to szczególnie kwestii budowy inwestycji w kanalizację sanitarną, infrastrukturę drogową czy obiekty użyteczności publicznej.

Jednostkowo gminy mogą otrzymać od 50 tysięcy do 5 mln złotych wsparcia. W skali całego kraju na program przeznaczono 250 mln złotych.

Gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Wniosek o przyznanie wsparcia opiniuje kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Gmina zainteresowana uzyskaniem wsparcia powinna złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą do właściwego wojewody najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 roku.