Nowe ognisko ptasiej grypy w Wielkopolsce

W Wielkopolsce odnotowano kolejny przypadek ptasiej grypy. Tym razem wirus pojawił się w stadzie kaczek. Do utylizacji trafi ok. 4 tysiące ptaków.

 

Nowe ognisko zanotowano w miejscowości Szkurłaty w gminie Żelazków w powiecie kaliskim. Stado kaczek liczy ok. 4 tysiące sztuk, które zgodnie z procedurami, zostaną wybite w celu likwidacji zagrożenia.

To pierwszy przypadek ptasiej grypy w powiecie kaliskim.

Pierwszy przypadek groźnego dla ptaków wirusa w Wielkopolsce odnotowano w grudniu 2020 roku w powiecie ostrowskim.

Ptasia grypa jest chorobą wirusową zagrażającą ptactwu zarówno dzikiemu jak i hodowlanemu.

Hodowcom drobiu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, w tym m.in. zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane, oraz stosowanie odzieży i obuwia ochronnego w gospodarstwie.

Wokół wykrytego ogniska wojewoda wyznaczył strefę zagrożenia i zapowietrzoną.