Rozbudowa szkoły na Podolanach przebiega zgodnie z planem. Obok powstaje aula i pomieszczenia Biblioteki Raczyńskich

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 na poznańskich Podolanach przebiega zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie budowany jest także budynek z aulą i pomieszczeniami, które mają być wykorzystywane przez Bibliotekę Raczyńskich.

 

Rozrastające się osiedle na Podolanach i wzrost liczby mieszkańców w okolicy wymaga rozbudowy placówki oświatowej z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na miejsca do nauki i opieki nad dziećmi.

Nowa część szkoły przy ul. Druskienickiej powstaje w miejscu wyburzonego pawilonu. Będzie miała trzy kondygnacje, co zwiększy powierzchnię użytkową placówki o ponad 2 tysiące metrów kwadratowych. Powstanie tam m.in. 16 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, biblioteka szkolna, toaleta, gabinet psychologa, szatnia i pomieszczenia administracyjne.

Parter ma być przystosowany do potrzeb lokalowych przedszkola, gdyby powstała potrzeba utworzenia takiego oddziału.

W ramach inwestycji powstanie nowe główne wejście do szkoły z poziomu parteru, a także klatka schodowa łącząca nadziemne kondygnacje. Będzie także winda i dyżurka.

Z kolei naprzeciwko obecnego budynku szkoły powstaje wolnostojący budynek parterowy, w którym znajdzie się aula szkolna z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby Biblioteki Raczyńskich. Budowy prowadzone są jednocześnie.

Do tej pory prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Widać już parter i pierwsze piętro nowej części szkoły. Obecnie powstaje druga i trzecia kondygnacja, a na parterze rozpoczęły się prace instalacyjne. Zakończono także wykopy i wybudowano ściany fundamentowe pod budynek auli i pomieszczeń biblioteki.

Koniec robót budowlanych trzykondygnacyjnej części szkoły planowany jest na grudzień tego roku, a w pierwszym kwartale 2022 r. przewidziana jest procedura odbiorowa. Natomiast zakończenie całego zadania, obejmującego także budowę budynku z aulą i biblioteką, planowane jest na maj 2022 r.