Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego Zoo

Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego Zoo, która ma zapewnić lepszy dostęp do bieżącej wody i uprościć gospodarkę ściekami na terenie ogrodu.

 

Teren Nowego Zoo nie jest podłączony do sieci miejskiej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Z uwagi na brak systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, stosowane są szamba ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, które są następnie regularnie opróżniane przez wozy asenizacyjne, a ścieki są wywożone na punkt zlewny Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego.

Z kolei woda pobierana jest z głębinowego ujęcia wody na terenie zoo. Stan techniczny istniejącej instalacji wodociągowej jest niezadowalający, przez co dochodzi do licznych awarii i problemów z odpowiednim ciśnieniem.

W połowie marca tego roku rozpoczęła się inwestycja, która pozwoli na przyłączenie ogrodu do miejskiej sieci. W pierwszej kolejności skupiono się na budowie kanalizacji sanitarnej, co znacznie ułatwi gospodarkę ściekami.

Zamiast dotychczasowych bezodpływowych zbiorników, montowane są nowe, betonowe. Ścieki będą dowożone z nich wozami asenizacyjnymi i wprowadzane do kanalizacji grawitacyjnej poprzez kontenerową stację zlewczą na terenie ogrodu.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zlecająca inwestycję zakłada zakończenie tych robót jesienią tego roku.

Inwestycja obejmuje także budowę ponad 1300 metrów instalacji wodociągowej, co zapewni zoo alternatywne źródło wody.