Samorząd Województwa Wielkopolskiego pomaga pszczelarzom

– Jeśli pszczoły wymrą, wymrze też ludzkość, to niestety naturalna, logiczna ciągłość zdarzeń. Żeby jednak pomóc pszczołom, musimy wspierać pszczelarzy – mówi Marszałek Marek Woźniak. Samorząd Województwa Wielkopolskiego był pierwszym w Polsce, który przygotował i wdrożył program pomocowy dla pszczelarzy.

 

W ostatnich latach sytuacja pszczoły miodnej jest trudna, w niektórych regionach kraju zimy nie przeżywa nawet 30 proc. rodzin pszczelich, do tego dochodzą zanieczyszczenia powietrza oraz niszczenie siedlisk tych pożytecznych owadów.
 
Właśnie dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego czwarty rok z rzędu pomaga pszczelarzom z regionu. W Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ, który przypada 20 maja, wsparto ich działania kwotą 2 mln zł. Pieniądze te pozwolą na sfinansowanie pokarmów pszczelich.
 
Światowy Dzień Pszczół to bardzo dobry moment, aby zaapelować do Wielkopolan, by zwracali uwagę na te owady. Chronili je, nie niszczyli pasiek i w swoich ogrodach tworzyli kąciki, które staną się łąkami kwiatowymi. Obecnie na kondycję i życie pszczół wpływa zarówno kapryśny klimat, jak działanie człowieka, który stosuje agresywne środki ochrony roślin w rolnictwie. W wyniku tych wszystkich zdarzeń wielkość populacji owadów niestety spada – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Marszałek podkreśla, że pszczoły kojarzą się z miodem, ale te owady to przede wszystkim skuteczni zapylacze. – Jeśli one wymrą, wymrze też ludzkość, to niestety naturalna, logiczna ciągłość zdarzeń. Żeby jednak pomóc pszczołom, musimy wspierać pszczelarzy, taki jest główny cel Samorządu – kontynuuje Marek Woźniak.
 
W ciągu ostatnich trzech lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 6 mln zł na zakup węzy pszczelej. Dzięki temu udało się wymienić 100 proc. węzy w wielkopolskich pasiekach. W tym roku przyszedł czas na nową inicjatywę, czyli zakup pokarmów pszczelich – np. ciasta lub syropów wzbogaconych o składniki mineralne i witaminy, służących do zimowego i wczesnowiosennego dokarmiania rodzin pszczelich. Dokarmianie w okresach gdy w naturze nie ma wystarczającej ilości pożytku to podstawowe zadanie związane z prawidłowym rozwojem rodzin pszczelich.
 
Wsparcie dotarło do ponad 4600 wielkopolskich pasiek, a nową węzę otrzymało ponad 140 tysięcy rodzin pszczelich. W sumie zakupiono i rozdystrybuowano wśród wielkopolskich pszczelarzy blisko 130 ton węzy. Te liczby pokazują jak ważne było to wsparcie – stwierdza Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
 
„Program Poprawy Warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” finansowany i realizowany przez Województwo Wielkopolskie był pierwszym takim programem pomocowym dla pszczelarzy w Polsce.
 
Biorą z nas przykład marszałkowie innych województw, którzy zaczęli wdrażać podobne programy w województwach dolnośląskim, lubuskim, czy zachodniopomorskim – podkreśla Wicemarszałek Grabowski.
 
 
 
Już po raz czwarty Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera także zakup sadzonek drzew miododajnych. Do tej pory przeznaczono na ten cel blisko 5 mln zł, dzięki temu udało się posadzić kilkadziesiąt tysięcy drzew. – Niektórzy lubią wycinać drzewa, a my w Wielkopolsce je sadzimy – podkreśla Krzysztof Grabowski.
 
Także Koleje Wielkopolskie (spółka należąca do Samorządu Województwa Wielkopolskiego), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu rozpoczęły wspólną akcję pod hasłem: „Chrońmy pszczoły! Pszczoły wracają na łąkę i do lasu”. Do 30 maja na ekranach znajdujących się w pociągach Kolei Wielkopolskich będą wyświetlane prezentacje dotyczące pszczół i tego jak można je chronić. W czwartek, 20 maja w godzinach 9-17 podróżujących pociągami Kolei Wielkopolskich czeka niespodzianka – pasażerowie będą otrzymywali nasiona do wysiewu łąk kwietnych.