Poznaniacy witają jerzyki

Spacery, obserwacje ptaków, konkursy czy wystawy – to wszystko czeka na poznaniaków w ramach “Powitania jerzyka w Poznaniu”. Każdy może też włączyć się w ochronę tych pożytecznych zwierząt.

 

Jerzyki wróciły do Poznania i rozpoczęły sezon lęgowy. Teraz każdy chętny będzie mógł dowiedzieć się na ich temat czegoś więcej. Wszystko za sprawą cyklu wydarzeń, przygotowanych przez Miasto Poznań oraz lokalne organizacje i stowarzyszenia. 

Osoby chętne mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach Poznańskich Dni Rodziny przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Wystarczy wybrać się na wieczorny spacer w miejsce zlatywania jerzyków i zrobić zdjęcie gromady, którą utworzą. Termin nadsyłania prac mija 13 czerwca. W przyszłym miesiącu Wydział Urbanistyki i Architektury UMP ogłosi konkurs plastyczny skierowany do uczniów poznańskich szkół. Także w czerwcu na poznaniaków czekają spacery jerzykowe, w ramach których będzie można poznać zwyczaje tych pożytecznych ptaków. W planach są także wystawy na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania oraz placu Wolności. Szczegółowe informacje na temat wspomnianych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach Miasta Poznania, Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Jerzyki to pożyteczne ptaki, które codziennie zjadają tysiące komarów i innych owadów. Niestety, ich liczebność stopniowo się zmniejsza. Ptasie gniazda znajdują się w szczelinach murów i stropodachach. Sukcesywne remontowanie i ocieplanie budynków, zakładanie siatek na otworach, uszczelnianie elewacji sprawiły, że miejsc gniazdowania jest coraz mniej. Miasto Poznań od wielu lat podejmuje działania, aby temu zapobiec. 

– Program ochrony jerzyków zakłada szeroką współpracę ze szkołami, ekspertami, przyrodnikami, społecznikami oraz inwestorami i architektami. Celem organizowanych akcji jest promowanie dobrych, przyjaznych dla świata przyrody rozwiązań architektonicznych. Miasto od dawna zachęca inwestorów do projektowania budynków, które będą przyjazne dla mieszkających w Poznaniu ptaków, szczególnie jerzyków – mówi Katarzyna Podlewska, zastępczyni dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

Ostatnio Poznań poszedł o krok dalej. Opracowano szczegółowe standardy postępowania w przypadku remontów i termomodernizacji. Mają one stanowić wsparcie podczas planowania i realizacji prac. Dzięki dokładnym wytycznym inwestor zdobywa wiedzę na temat tego, jak pogodzić roboty z zachowaniem istniejących siedlisk. Standardy informują, jakie działania zapobiegawcze, łagodzące i kompensacyjne należy podjąć, aby zapobiec utracie miejsc lęgowych oraz schronień ptaków i nietoperzy. Na liście znajdują się także informacje o konieczności montowania budek lęgowych, które zastąpią zamurowane szczeliny (w sytuacjach gdy nie można pozostawić dotychczasowych schronień); konieczności planowania prac przed i po okresie lęgowym oraz wiele innych. Standardy obowiązują wszystkie jednostki i spółki miejskie, są także pomocą dla deweloperów i projektantów, dla których ważne jest budowanie domów w zgodzie z naturą. Szczegóły na temat tego dokumentu można znaleźć w zakładce Ochrona Ptaków w Poznaniu

Bardzo istotna jest również edukacja oraz włączenie do akcji dzieci i młodzieży. Ochrona tych pożytecznych ptaków stała się także tematem cyklicznych pikników, organizowanych z inicjatywy Wydziału Urbanistyki i Architektury. W ramach “Powitania jerzyka w Poznaniu” najmłodsi mieszkańcy słuchają opowieści przyrodników i zapoznają się z problematyką ochrony przyrody w mieście. Niestety z powodu pandemii w ubiegłym i tym roku trzeba było zrezygnować z akcji w formie pikniku, jednak kontynuowane są inne działania. 

Osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska oraz jerzyków mogą śledzić miejskie portale, gdzie regularnie pojawiają się informacje na ten temat.