Trzech zatrzymanych na poznańskim lotnisku Ławica

Na poznańskim lotnisku Ławica w ostatnim czasie zatrzymano trzy poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości osoby.

 

Pierwszy z poszukiwanych to 26-letni obywatel Ukrainy, który przyleciał do Poznania z Kijowa. Podczas kontroli dokumentów, straż graniczna zauważyła, że jest on poszukiwany w związku z koniecznością odbycia 23 dni kary pozbawienia wolności w związku z nieuiszczoną opłatą grzywny, jaką na niego nałożono za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu.

Po potwierdzeniu aktualności poszukiwań funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna może zostać zwolniony po uregulowaniu zaległości. Cudzoziemiec wybrał taką opcję, dlatego po uiszczeniu opłaty mógł samodzielnie opuścić lotnisko.

Drugą z osób zatrzymanych był także obywatel Ukrainy, jednak ten został zatrzymany, gdy chciał opuścić Poznań, by dostać się do Lwowa. Okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy za popełnione wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Z uwagi na niezapłaconą grzywnę miał do odbycia 3 dni pozbawienia wolności. Ukrainiec zdecydował się jednak uiścić zaległości i mógł zostać zwolniony.

Trzecim z zatrzymanych był obywatel Polski, który przyleciał na Ławice z Chorwacji. Podczas kontroli dokumentów okazało się, że ma do odbycia 30 dni kary pozbawianie wolności w zamian za niezapłacona karę grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych za paserstwo.

Także i w tym przypadku zatrzymany mógł zapłacić zaległą grzywnę, by zostać zwolnionym, co też uczynił.