Ogródki gastronomiczne na Pl. Wolności i MTP, turyści na loggi Ratusza – rewitalizacja Starego Rynku coraz bliżej

Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont Starego Rynku, który ma nadać temu miejscu nowego blasku i stworzyć miejsca rekreacji wśród zieleni. Na czas prac wprowadzone zostaną zmiany dla okolicznych lokali oraz w obiektach turystycznych miasta. Rewitalizacja starorynkowej płyty ma się zakończyć za ponad dwa lata.

 

W ramach rewitalizacji płyty Starego Rynku powstanie jej nowa konstrukcja oraz nawierzchnia – także na ulicach przyległych do Rynku. Nawierzchnia zostanie wykonana z kamiennych płyt i kostki, a do wykonania prac użyte będą również zabytkowe elementy – krawężniki, kostka i granitowe płyty chodnikowe. Chodniki zostaną obniżone w stosunku do samej płyty, dzięki czemu poruszanie się po całym terenie będzie bardziej komfortowe.

Inwestycja przewiduje także budowę kanalizacji deszczowej z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, a także przebudowę sieci podziemnych i oświetlenia. Pod płytą powstanie również podziemna stacja transformatorowa, a podziemna toaleta publiczna zostanie rozbudowana. W ramach prac wykonany zostanie też kanał technologiczny, a monitoring miejski zostanie przebudowany.

Zmian będzie więcej. Na Starym Rynku mają pojawić się trzy wyspy zieleni w formie klombów z drzewami i siedziskami. Na zachodniej ścianie Galerii Arsenał powstanie wertykalny ogród. Zamontowane zostaną również nowe ławki i siedziska, także w Pasażu Kultury, który powstanie na ul. Jana Baptysty Quadro. To właśnie tam powstanie przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Będzie tam m.in. mobilna scena oraz czasowe zadaszenie z możliwością jego składania.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na wydłużoną procedurę przetargową i początkowe problemy z wyborem wykonawcy, Miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie czasu zakończenia i rozliczenia zadania na które uzyskało dofinansowanie z WRPO. Dzięki temu czas zakończenia robót został przesunięty do 15 września 2023 roku.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się pracami projektowymi i budowlanymi.

Wcześniej jednak, bo już od listopada tego roku będzie mógł rozpocząć prace, które wcześniej uzyskały pozwolenie na realizację. To m.in. wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej oraz kolejnych badań archeologicznych w miejscach, w których powstaną zbiorniki retencyjne.

Na czas prowadzonych prac płyta Starego Rynku będzie w dużym stopniu wyłączona z użytkowania. Wyznaczone zostaną nowe ciągi komunikacyjne oraz dojścia do lokali. Dla turystów zostaną przygotowane specjalne platformy widokowe, jednak z uwagi na zakres prac, nie będą one dostępne przez cały czas trwania inwestycji.

Z uwagi na fakt, że w czasie rewitalizacji nie będzie możliwości ustawiania ogródków gastronomicznych, Miasto zaproponowało restauratorom dwie przestrzenie wraz z zapleczem, na których będą mogli prowadzić biznes. Pierwszą z nich jest Plac Wolności i Strefa Kultury Estrady Poznańskiej, drugą teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, wraz z organizowanym tam programem wydarzeń targowych i kulturalnych.

Miasto chce także wynagrodzić niedogodności turystom. W tym celu wystąpiło do Muzeum Narodowego w Poznaniu z prośbą o możliwość korzystania przez turystów z loggi Ratusza. Opracowywany jest też program innych atrakcji przy współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną.

Rozpoczęcie działań w ramach Strefy na placu Wolności planowane jest na wiosnę 2022 roku. Wcześniej, do końca 2021 roku będzie ogłoszony konkurs ofert na prowadzenie punktów gastronomicznych w tym miejscu. Będzie tam również realizowany program kulturalny.

Odnowiona płyta Starego Rynku ma być gotowa pod koniec 2023 roku.