Glony glebowe istotne dla obiegu węgla. Poznański naukowiec wśród badaczy ich roli dla ograniczenia CO2

Według badań opublikowanych w The New Phytologist na początku lutego 2022 roku w każdym gramie wierzchniej warstwy gleby jest średnio około 5 milionów mikroskopijnych glonów. Podobnie jak rośliny, pochłaniają one CO2 z atmosfery, zwiększając w ten sposób pulę węgla w glebie. W badaniach wziął udział prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu na Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Aby lepiej zrozumieć globalną dystrybucję tych lądowych glonów i przewidzieć ich roczną produktywność za pomocą modelu uczenia maszynowego, zespół naukowców zebrał dane z literatury na temat tych mikroorganizmów. Odkryli oni, że glony glebowe wychwytują około 3,6 gigaton węgla rocznie, co odpowiada 30% emisji dwutlenku węgla spowodowanych działalnością człowieka.
– Wyniki te zmieniają podstawowe założenia dotyczące roli mikroorganizmów w glebie, pokazując, że fotosynteza mikrobiologiczna jest głównym składnikiem nie tylko ekosystemów wodnych, ale także większości lądowych, i podkreślają kluczową rolę mikroalg w globalnym obiegu węgla – komentuje prof. Mariusz Lamentowicz. – Ochrona bioróżnorodności gleby nigdy nie była tak ważna, jak obecnie, kiedy coraz pilniejsza jest potrzeba wykorzystania wszystkich możliwości obniżenia poziomu CO2 w atmosferze – dodaje.
 
Zespół badaczy pracujący nad tym odkryciem był międzynarodowy. Udział w nim wzięli naukowcy z Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement (CNRS / INP Toulouse / Université Toulouse III – Paul Sabatier), Wydziału Ekologii Lasu i Zarządzania Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych, Laboratorium Nematologii Uniwersytetu Wageningen, Wydziału Ekologii Ziemi Holenderskiego Instytutu Ekologii, Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii oraz Real Jardín Botánico w Madrycie.