Poznańskie fortyfikacje na interaktywnych mapach. Można je porównać z obecnym układem w mieście

Poznańskie fortyfikacje cały czas budzą zainteresowanie mieszkańców i turystów w każdym wieku. Ich pozostałości widoczne są w wielu miejscach miasta, a wiele z nich można zwiedzać i obejrzeć z bliska. Teraz łatwiej jest sprawdzić, jak wyglądały dawniej na miejskich planach. Na Portalu Systemu Informacji Przestrzennej udostępniono mapy, na których widać zarysy zachowanych i tych nieistniejących już fortyfikacji z czasów zaborów.

 

Poznańskie fortyfikacje budzą niesłabnące zainteresowanie. W ostatnich latach przeprowadzone prace i inicjatywy, dzięki którym udostępniono kolejne miejsca związane z fortami i same forty sprawiły, że osób zafascynowanych dawnym pierścieniem fortyfikacji przybywa.

Zdobywanie wiedzy na ich temat jest teraz jeszcze łatwiejsze. Na Portalu Systemu Informacji Przestrzennej (SIM) udostępniono specjalną, interaktywną warstwę, która ukazuje wewnętrzny pierścień fortyfikacji poligonalnych i zewnętrzny pierścień forteczny.

Oznacza to, że na współczesnej mapie można zobaczyć, jak dawniej wyglądały miejskie fortyikacje.

„Na współczesnej mapie Poznania zlokalizowano obiekty już nieistniejące, jak bastiony umocnień wewnętrznych, śluzy, bramy czy pierwotne zabudowania Fortu Winiary. Nie zabrakło także dobrze znanych 18 fortów zewnętrznego pierścienia oraz ponad 200 schronów międzypolowych” – wskazuje Urząd Miasta Poznania

Dzięki temu można porównać obecne obiekty z miejscem dawnych miejsc obronnych i schronienia, a także dotrzeć do historycznych miejsc w przestrzeni miejskiej. To ułatwienie dostępu i poszerzanie wiedzy o zabytkach Twierdzy Poznań.

Jednocześnie warstwa przyda się też w procesie planowania przestrzennego, inwestycji czy działań rewitalizacyjnych, ponieważ wszystkie obiekty fortyfikacyjne objęte są ochroną konserwatorską – bez względu na obecną formę własności.

Jak obejrzeć warstwę z fortyfikacjami? Po wejściu w „mapy” na stronie SIP Geopoz (tutaj) należy przejść do map w Konfiguracji Domyślnej, gdzie trzeba odszukać część „historia i zabytki”. Następnie przejść w zakładkach „zabytki” >> „Rejestr Zabytków” >> „Fortyfikacje”. Odznaczając Ortofotomapę 2021 w Mapach bieżących można zobaczyć zarysy fortów na tle dzisiejszych zabudowań.

Obecnie w Poznaniu widocznych jest niewiele śladów po twierdzy poligonalnej, w przeciwieństwie do twierdzy fortowej, która została zachowana w zdecydowanej większości.