Nie tylko piesi i rowerzyści – kierowcy także zyskają na inwestycji na ul. Złotowskiej

Inwestycja związana z budową drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Złotowskiej została rozszerzona o kolejne zadanie. Tym razem zyskają kierowcy, ponieważ remont przejdzie także nawierzchnia jezdni.

 

Inwestycja prowadzona jest wzdłuż południowo-wschodniej strony ul. Złotowskiej, na odcinkach między ul. Rezedową a Perzycką oraz od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowej. Na pierwszym powstała nowa droga rowerowa oraz chodnik, natomiast na drugim ciąg pieszo-rowerowy.

W celu zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa skrzyżowanie ulicy Złotowskiej z Owczą zostało wyniesione. Inwestycja objęła także budowę kanalizacji deszczowej między ul. Owczą a Perzycką. Zadbano też o kwestie rekreacyjne i małą infrastrukturę. Przy ogródkach działkowych powstają obecnie miejsca odpoczynku wraz z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci. Dzięki temu między przystankami „Złotowska-Działki” oraz „Owcza” będzie można zrobić sobie przerwę w spacerze czy przejażdżce rowerowej.

Całość realizowana jest w ramach projektu wybranego przez mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.

Jak się okazuje, nie tylko piesi i rowerzyści zyskają na inwestycji. Podjęto decyzję o rozszerzeniu jej o kolejne zadanie. Na całym, długim na ok. ,17 km długości odcinku ul. Złotowskiej objętym pracami zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Po wykonaniu robót zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu, po czym nastąpi procedura odbiorowa dla całej inwestycji.

W czasie prowadzenia robót związanych z wymianą nawierzchni kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu, jednak zostanie zachowana przejezdność ulicy.