Rozbiórka galerii Malta pod znakiem zapytania.

W lipcu tego roku firma Beichun uzyskała od urzędu miasta Poznania pozwolenie na rozbiórkę jednego z centrum handlowych w mieście, położonego w pobliżu Jeziora Maltańskiego. Decyzja ta wywołała szerokie zainteresowanie w mediach lokalnych.

Niedawno trzy podmioty postanowiły zakwestionować wydane pozwolenie. Do urzędu wpłynęły skargi od Narodowego Banku Polskiego, wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Kaliskiej oraz od jednego z dzierżawców lokalu w galerii.

Piotr Sobczak, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury w Poznaniu, wyjaśnił, że skargi dotyczą wpływu planowanej rozbiórki na sąsiadujące nieruchomości. Wśród głównych zastrzeżeń wspólnoty mieszkaniowej jest obawa przed ewentualnym powstaniem nowej zabudowy mieszkalnej na terenie po galerii. Dzierżawca lokalu skupia się natomiast na aspektach kontraktowych z właścicielem galerii, w tym na obawach związanych z utratą korzyści finansowych.

Obecnie skargi są analizowane przez Urząd Wojewódzki, który podejmie decyzję w tej sprawie.