Poznańskie służby przedstawiły radnym potrzeby budżetowe. Jakie są plany w zakresie bezpieczeństwa?

W ramach rocznej analizy budżetowej, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta zebrała się, aby ocenić plany finansowe na 2024 rok. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom bezpieczeństwa, co stanowi kluczowy element dla rozwoju i stabilności miasta.

 

W przyszłorocznym budżecie zaobserwowano znaczące zmiany. Redukcja środków na bieżące wydatki, w tym brak alokacji na pomoc dla obywateli Ukrainy, stanowi jeden z głównych elementów. Z kolei znaczące zwiększenie funduszy na inwestycje kapitałowe, w tym na zakup nowego sprzętu dla Straży Miejskiej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, świadczy o dążeniu do wzmacniania lokalnych służb bezpieczeństwa.

Modernizacja systemu monitoringu miejskiego również znajduje się na liście priorytetów. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, wraz z przedstawicielami służb mundurowych, podkreślił wagę tych inwestycji, zaznaczając, że bezpieczeństwo jest nieustannie rozwijającym się obszarem, gdzie potrzeby są ogromne.

Straż Miejska zwraca uwagę na potrzebę inwestycji w nowy sprzęt, poprawę warunków pracy, a także potencjalny zakup nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Komendant Straży Miejskiej w Poznaniu, Waldemar Matuszewski, w odpowiedzi na pytanie radnej Klaudii Strzeleckiej, wyjaśnił aktualną sytuację kadrową oraz strukturę wynagrodzeń, podkreślając rosnącą rolę kobiet w służbie. Obecnie, na 325 etatów zatrudnienie wynosi 310 osób. Kwestie niskich wynagrodzeń to jeden z czynników mających wpływ na  problemy kadrowe.

Dla Policji kluczowym elementem jest zakup nowych pojazdów, które mają być rozdzielone między komisariaty dzielnicowe. Finansowanie nowych aut będzie współdzielone pomiędzy samorząd a budżet państwa. Straż Pożarna również stawia na uzupełnienie swojego taboru, zwracając uwagę na wysokie koszty zakupu i utrzymania specjalistycznych wozów gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna także przedstawiła swoje potrzeby, w tym zakup nowego pojazdu do transportu ludzi i sprzętu.

Radni wysłuchali potrzeb i dopytali o kwestie niejasne. Budżet ma być skonstruowany tak, by zapewnić finansowanie dla jak największej liczby poruszonych wątków.