„Wielkopolska dla Planety 2030” – ostatnie dni na zgłoszenia do konkursu

Do poniedziałku, 22 stycznia 2024 roku, młodzi naukowcy i lokalni przedsiębiorcy z Wielkopolski mają możliwość zgłaszania swoich projektów w ramach konkursu „Wielkopolska dla Planety 2030”, organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych działań w dziedzinie ochrony klimatu oraz wspieranie współpracy między światem nauki a biznesem.

 

Konkurs podzielony jest na dwie główne kategorie: „Nauka” i „Biznes”. W kategorii „Nauka” doceniani są doktorzy i doktoranci, których prace badawcze koncentrują się na zintegrowanych rozwiązaniach obejmujących ekonomię, społeczeństwo i środowisko. Z kolei kategoria „Biznes” skierowana jest do regionalnych przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjne pomysły w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji dla regionu Wielkopolski.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, podkreśla znaczenie konkursu w kontekście obecnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i geopolityką. Jego zdaniem, inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzebę zrównoważonego rozwoju i obniżenia emisyjności gospodarki, przy jednoczesnym wzroście jej konkurencyjności i innowacyjności.

Konkurs ma na celu promowanie działań zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz wspieranie transferu wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, co ma przyczynić się do realizacji celów proklimatycznych we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.

Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, ma nadzieję, że konkurs przyczyni się do stworzenia skoordynowanego ekosystemu wspierającego rozwój technologii, wiedzy i biznesu, a także edukacji, zmierzającego do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W ramach konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. W kategorii „Nauka” zwycięzcy mogą wybrać udział w targach World Al Show w Singapurze lub dwutygodniowy pobyt w Danau Girang Field Centre w Malezji. Z kolei w kategorii „Biznes” laureaci otrzymają nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 stycznia 2024 roku. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu.