Jest już rondo Krzysztofa Skubiszewskiego

Choć zostało zbudowane już dawno, to dopiero teraz otrzymało patrona – rondo na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej, Smoluchowskiego i Jawornickiej nosi od 12 grudnia imię profesora Krzysztofa Skubiszewskiego.

Rondo, które od piątku nosi imię prof. Skubiszewskiego, dotychczas znane było tylko jednego: to właśnie tam znajduje się bodaj najbardziej chybiona inwestycja ery Ryszarda Grobelnego, czyli wiadukt nad nieistniejącą III ramą komunikacyjną, która prawdopodobnie nigdy nie powstanie.

Nadanie nazwy nie zmieni charakteru tej inwestycji, ale przynajmniej będzie już czemuś służyło – tym przypadku upamiętnieniu osoby prof. Skubiszewskiego, naukowca i dyplomaty, profesora prawa na UAM, pierwszego ministra spraw zagranicznych odrodzonej Rzeczypospolitej.

– Dla mnie jest to szczególnie ważny moment, ponieważ dzisiaj zastępuję prezydenta Jaśkowiaka, a jeszcze kilka tygodni temu jako radny, podejmowałem uchwałę o nadaniu rondu tej nazwy – przemawiał podczas uroczystości na rondzie Jakub Jędrzejewski, świeżo upieczony zastępca prezydenta Poznania, dla którego była to pierwsza oficjalna impreza w nowej roli. – Mam nadzieję, że to rondo wrośnie w miasto i, tak jak brat profesora, mam nadzieję, że poznaniacy będą się spotykać przy rondzie “Skubisia”. Jeżeli to wrośnie w nasze miasto, to będzie to najpiękniejszy hołd, jaki można oddać profesorowi.

Jeszcze bardziej przejęty był prof. Piotr Skubiszewski, brat patrona ronda.
– Nie ukrywam, że obok zaszczytu jest to także radość – przekonywał garstkę zebranych przy rondzie osób.

Profesor Krzysztof Skubiszewski urodził się 8 października 1926 roku w Poznaniu. Tutaj też ukończył studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Specjalizował się w prawie międzynarodowym, wykładał m.in. we Francji, USA i Szwajcarii. Działał w “Solidarności” i Wielkopolskim Klubie Politycznym “Ład i Wolność”. W latach 1989-1993 był ministrem spraw zagranicznych (kolejno w gabinetach Tadeusza Mazowieckiego, Jana K. Bieleckiego, Jana Olszewskiego, Waldemara Pawlaka i Hanny Suchockiej).

Prof. Skubiszewski zmarł 8 lutego 2010 roku.