Zmarł profesor Zbigniew Radwański

20 grudnia 2012 r. zmarł prof. Zbigniew Radwański, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1982-84.

Zbigniew Radwański (ur. 31 sierpnia 1924 w Chojnicach, zmarł 20 grudnia 2012 r. w Poznaniu) – polski prawnik, profesor, doktor nauk prawnych. Wybitny autorytet w dziedzinie prawa cywilnego, najwybitniejszy przedstawiciel poznańskiej szkoły prawa cywilnego, współtwórca współczesnej polskiej cywilistyki. Absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1966-1972 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1982-1984 Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor ponad 300 publikacji, w tym 6 monografii i kilkunastu obszernych fragmentów w opracowaniach systemowych, kilku  wielokrotnie wydawanych podręczników, licznych rozpraw, artykułów, komentarzy i glos z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Aktywnie uczestniczył  w międzynarodowym życiu naukowym, odbywając staże naukowe, prowadząc badania i wygłaszając wykłady: w latach 1957-58 na Uniwersytecie Paryskim, w 1978 r. w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu i w Monachium,  w 1989 r. na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, w latach 1987 i 1990 na uniwersytetach w Berlinie, w Bonn i w Munster. W latach 1981-1990 redaktor naczelny czasopisma Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Pełnił liczne funkcje w redakcjach czasopism prawniczych. Od 1986 r.  członek korespondent, a od roku 1991 – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 1993-1995 wiceprezes PAN. W latach 1980-1996 zastępca przewodniczącego, a w latach 1993-1996 – przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 1986-1992  przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w latach 1994-1998 członek Prezydium Rady. Od 1987 r.  wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Reformy Prawa Cywilnego i przewodniczący Sekcji Prawa Cywilnego Materialnego. Od roku 1997 do 2010 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odznaczenia:
Order Orła Białego
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Sprawowane funkcje:
Od 1994 emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie drogi zawodowej pełnił następujące funkcje:
Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego i kierownik Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UAM
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – 1965 -1966
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – 1966-1972
Twórca i przewodniczący poznańskiego oddziału Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1982-1984
Członek korespondencyjny Polskiej Akademii Nauk – od 1986
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk – od 1991
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk – 1993-1995
Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – 1993-1995
Redaktor naczelny kwartalnika “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
Redaktor naczelny “Orzecznictwa Sądów Polskich” wydawanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz “Przeglądu Legislacyjnego” wydawanego przez Kancelarię Rady Ministrów
Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości – od 1997 do 2010 r.
Redaktor naczelny wielotomowego dzieła najwybitniejszych polskich cywilistów – “System Prawa Prywatnego”