Internet na Winogradach – spółdzielnia prostuje informacje

Nie kończy się konflikt pomiędzy spółką Inea S.A., a Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową “Winogrady”. Osią niezgody jest internet. Spółdzielnia mieszkaniowa nie zgadza się ze sposobem, w jaki konflikt ten przedstawiany jest w mediach i prostuje – jej zdaniem – błędne informacje.

Poniżej pełna treść oświadczenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Winogrady”:

“Ustosunkowując się do informacji medialnych Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Winogrady” w Poznaniu wskazuje, że zawierają one nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.
PSM „Winogrady” prostuje następujące informacje:

1) nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” odcięła abonentów INEA S.A. od sieci, ale
przeciwnie PSM „Winogrady” dobrowolnie udostępniła INEA S.A. 2 ostatnie posiadane kanały umożliwiające jej dalsze świadczenie usług, o czym poinformowała ją z wyprzedzeniem;

2) wyjaśniamy, że działanie PSM „Winogrady” polegało jedynie na włączeniu 4 kanałów TV dla własnych abonentów, o czym informowano Prezesa UKE i INEA S.A. od wielu miesięcy oraz o czym PSM „Winogrady” zawiadomiła już wcześniej abonentów; nie jest więc prawdą, jakoby działanie PSM „Winogrady” polegało na odcinaniu kogokolwiek;

3) nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” działała bezprawnie; decyzja administracyjna wiąże stronę dopiero od dnia doręczenia jej decyzji; oczywiście nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” była zobowiązana do wykonania decyzji Prezesa UKE przed dniem jej doręczenia, co sugeruje INEA S.A. oraz Prezes UKE;

4) podkreślamy, że działanie PSM „Winogrady” uwzględniało dobro zarówno ponad 16 tys. własnych abonentów, jak i niespełna 4 tys. abonentów INEA S.A., pomimo braku obowiązku dbania o dobro abonentów INEA S.A.;

5) pomijana jest informacja, że PSM „Winogrady“ już w 2010 r. zgodziła się na przedłużenie umów z INEA S.A. do dnia 30 czerwca 2014 r. i wówczas informowała wyraźnie o tym, że jest to ostatnie takie przedłużenie, ponieważ w 2014 r. PSM „Winogrady“ zamierza wykorzystywać całość posiadanych zasobów na potrzeby własnej działalności i dla dobra własnych abonentów;

6) w związku z tym pomijana jest również informacja, że to INEA S.A. nie podjęła stosownych działań dla dobra swoich abonentów, jakie mogła i powinna w tej jasnej sytuacji podjąć, jak i lekceważąco nie informowała swoich abonentów o zaistniałej sytuacji, a w tym czasie realizowała także inne zamierzenia inwestycyjne, widocznie działając w przekonaniu o tym, że ewentualna decyzja Prezesa UKE i tak będzie korzystna dla INEA S.A. kosztem zasobów PSM „Winogrady” – tylko wówczas bowiem opieszałe postępowanie INEA S.A. można uznać za racjonalne;

7) w związku z powyższym apelujemy o krytyczną analizę informacji medialnych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza z mediów powiązanych kapitałowo z INEA S.A., medium takim jest np. Wielkopolska Telewizja Kablowa (większościowym współwłaścicielem jest INEA S.A.); zwracamy uwagę, że PSM „Winogrady” nie zatrudnia specjalistów od marketingu ani rzeczników prasowych i nie posiada środków, aby na bieżąco przeciwstawiać się kampanii dezinformacyjnej; PSM „Winogrady” podjęła jednak decyzję o skierowaniu p-ko Wielkopolskiej Telewizji Kablowej pozwu o ochronę dóbr osobistych w związku z upublicznianiem nieprawdziwych i zniesławiających PSM „Winogrady” informacji;

8) informujemy również, że w dniu 2 lipca 2014 r., Prezes UKE doręczył PSM „Winogrady” decyzję przedłużającą umowy z INEA S.A.; o uchylenie jej wystąpimy
do Sądu w terminie 14 dni, gdyż naszym zdaniem jest niekorzystna dla naszych abonentów i wadliwa prawnie; przy czym doręczenie decyzji nastąpiło niezgodnie z przepisami z pominięciem pełnomocnika PSM „Winogrady”;

9) PSM „Winogrady” celem uniknięcia represji ze strony Prezesa UKE w związku z toczącą się kampanią dezinformacyjną szkalującą PSM „Winogrady” – postanowiła tymczasowo udostępnić dodatkowo jeszcze 4 kanały INEA S.A., tak aby Prezes UKE nie znajdował pretekstu do publicznego represjonowania PSM „Winogrady”;

10) jednocześnie PSM „Winogrady” wystosowała do INEA S.A. propozycję spotkania w dniu 15 lipca br. celem omówienia zasad dalszego korzystania z zasobów PSM „Winogrady” – od wyników tego spotkania PSM „Winogrady” uzależnia dalsze decyzje w tej sprawie;

11) zwracamy także uwagę, że konsekwencją zastosowania się do decyzji Prezesa UKE jest to, że PSM „Winogrady” poniesie dodatkowe koszty na zakup dodatkowych urządzeń, co ostatecznie obciąży abonentów usług telewizyjnych PSM „Winogrady”. W naszej ocenie nie ulega wątpliwości, że decyzja Prezesa UKE jest wyjątkowo niekorzystana dla ponad 16 tys. jej abonentów.

Na zakończenie chcemy podkreślić, że w przeciwieństwie do firmy INEA S.A., która prowadzi działalność obliczoną na zysk i zarabia na swoich abonentach, PSM „Winogrady” prowadzi działalność nie nastawioną na zysk, lecz zaspokajanie potrzeb przy najmniejszych możliwych kosztach, dlatego usługi PSM „Winogrady” są tańsze, a do tego mają znacznie lepsze parametry techniczne (i to w skali ogólnopolskiej). To, że mieszkańcy Winograd mają obecnie niższą ceną niż w innych częściach miasta Poznania wynika z takiego charakteru działalności PSM „Winogrady”.

Zależy nam na koniecznej ochronie dobra mieszkańców – członków spółdzielni przed zaborczymi działaniami firm silniejszych i posiadających duże środki na działalność marketingową oraz media o szerokim zasięgu.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu”