Odnawialne Źródła Energii pod lupą poznańskich naukowców

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zbada odnawialne źródła energii. Nowo otwarte Laboratorium Fotowoltaiczne opracuje metody skutecznego i efektywnego wykorzystania energii słonecznej w przedsiębiorstwach. Laboratorium Fotowoltaiczne to ekologiczny system paneli słonecznych łączący innowacyjną technologię zarządzania produkcją i wykorzystywania energii elektrycznej.

Laboratorium Fotowoltaiczne, zgodnie z przyświecającą PPNT ideą łączenia dorobku naukowego z biznesem, będzie wykorzystywało najnowsze osiągnięcia nauki podczas współpracy z przedsiębiorstwami. Laboratorium już współpracuje z zakładami oczyszczania ścieków, szpitalami czy firmami wykorzystującymi w swojej działalności linie produkcyjne o dużym poborze mocy.

Według analityków rynek fotowoltaiczny w Polsce dopiero się rozwija, ale ten rozwój przebiega bardzo dynamicznie. Duże zainteresowanie fotowoltaiką pojawiło się w ciągu ostatnich czterech lat. A podpisana na początku marca przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o OZE może ten rozwój jeszcze przyspieszyć. Zwłaszcza w przypadku prosumetów, czyli producentów i jednocześnie konsumentów energii elektrycznej, jakimi są np. właściciele przydomowych instalacji solarnych.

Zainstalowane w Laboratorium systemy fotowoltaiczne mogą wyprodukować 35,2 MWh w skali roku. Taka ilość energii pozwala np. na roczne oświetlenie terenu przemysłowego o powierzchni blisko 1 hektara, lub – jako uzupełniające źródło zasilania – zaspokoi potrzeby linii technologicznej firmy produkcyjnej, oczyszczalni ścieków lub dedykowanych oddziałów diagnostycznych placówek medycznych.

Instalacja fotowoltaiczna w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym służyć będzie jednak w głównej mierze do realizacji projektów badawczo-technologicznych. Analitycy wskazują, że na rynku systemów fotowoltaicznych stosowane są słabe sieci, występują wysokie koszty przyłączenia oraz straty przesyłowe. A to naraża przedsiębiorstwa na niepotrzebne koszty.

Głównym celem Laboratorium Fotowoltaicznego jest obniżanie kosztów, efektywne gospodarowanie energią oraz ochrona środowiska. Wykonywane badania pozwolą na ustalenie w jakich warunkach i dla jakich przedsiębiorstw produkcja tego typu zielonej energii jest najbardziej opłacalna oraz jak w najbardziej efektywny sposób połączyć proces produkcji i zużycia energii elektrycznej. Prace prowadzone w Laboratorium Fotowoltaicznym pomogą odpowiedzieć na pytanie: czy panele słoneczne, jako źródło energii, są opłacalne, w jakich warunkach i dla kogo.

PPNT współpracuje głównie z przedsiębiorstwami, ale w najbliższej przyszłości planuje przedstawić ofertę także gospodarstwom domowym. Właściciele np. przydomowych mikroinstalacji solarnych o mocy do 10kW, po wejściu w życie nowych przepisów, będą mogli odsprzedawać wyprodukowaną energię. Umożliwi im to ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która gwarantuje prosumentom (czyli jednocześnie producentom i konsumentom energii elektrycznej) odkup od nich zielonej energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa.
 
Laboratorium Fotowoltaiczne to już dziewiąte laboratorium działające na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Do tej pory działalność Parku skupiała się na chemii (Inkubator Technologii Chemicznych, Laboratorium Optymalizacji Procesów Chemicznych, Laboratorium Nadkrytycznego CO2), biotechnologii (Centrum Biotechnologii), medycyny (Laboratorium Genomowe, Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej), fizyki i archeologii (Laboratorium Radiowęglowe) oraz zarządzania odpadami (Centrum Gospodarki Odpadami Waste-Park). Teraz do rodziny innowacji i transferu technologii dołączyły także Odnawialne Źródła Energii.