MTP zaprasza posiadaczy Karty Rodziny Dużej. Będą zniżki!

Bilet na najbardziej rozchwytywane imprezy targowe w cenie 5 zł? Teraz to możliwe – dla Karty Rodziny Dużej!

Karta Rodziny Dużej to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Teraz do partnerów Karty Rodziny Dużej przystąpiły również Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wśród imprez objętych programem, są zarówno wydarzenia o charakterze biznesowym (np. targi instalacje czy Pol-Eco System), jak imprezy, które cieszą się największą popularnością zwiedzających – np. Motor Show, Cavaliada czy Aerofestival. Posiadacze Karty za wstęp na tego rodzaju spotkania zapłacą jedynie 5 zł.

Aby skorzystać ze zniżki wystarczy podejść z kartą przed zakupem biletu do stanowiska kierownika w czynnym holu wejściowym, który wyda kod do zakipu tańszego biletu. Na jedną kartę można zakupić jeden bilet.

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.