Dyplomy Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej nieważne? Uczelnia odpowiada

„Dyplomy uzyskane na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej po 2007 roku nie są uznawane poza granicami Polski” – taka wiadomość dotarła do poznańskich studentów w ostatnich dniach. Absolwenci Wydziału Architektury zwracają uwagę na fakt, że uczelnia nie dopełniła formalności, przez co ich dyplomy oficjalnie nie są uznawane w państwach UE.

O sprawie zrobiło się głośno po tym, jak studenci udostępnili wiadomość na jednej z grup wydziałowych. Okazało się, że mimo iż wszystkie dyplomy wydane przed 2007 rokiem są uznawane w Unii Europejskiej, to Politechnika Poznańska nie dopełniła formalności na kolejne lata, przez co Wydział Architektury nie znalazł się w aktualizacji Dyrektywy Unijnej 2005/36/WE o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, że osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2006/2007 i uzyskały dyplom, mają dokument, który nie jest uznawany w państwach członkowskich.

Wydział zapewnia, że dyplomy są prawomocne i zgodne z wytycznymi dyrektywy. Kwestia dopisania jednostki do aktualizacji listy uczelni wydających dokumenty, jest według władz jedynie formalnością, która nie została dopełniona wcześniej, a ma wkrótce zostać naprawiona.

Po głośnym oburzeniu studentów na jednej z grup na Facebooku oraz spotkaniu z Przewodniczącą Samorządu Studenckiego, Dziekan Wydziału Architektury wydała oświadczenie:

Ze względu na prowadzoną na jednym z portali społecznościowych dyskusję na temat dyplomów magisterskich uzyskanych na Wydziale Architektury, w trosce o podważone w tej dyskusji dobre imię Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, informujemy, że dyplomy uzyskane od roku 2007/2008 są prawomocne i zgodne z Dyrektywą 2005/36/WE. Na tej podstawie Wydział Architektury wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o notyfikację dyplomów absolwentów kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w celu formalnego potwierdzenia i uzyskania wpisu do załącznika nr VI Dyrektywy.

Dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska

Uznanie dyplomu poza granicami Polski jest szczególnie ważne w przypadku chęci podjęcia pracy zagranicą. Bez potwierdzenia kwalifikacji, poznańscy absolwenci mogą nie zostać zatrudnieni przez zagranicznego pracodawcę. Studenci i absolwenci mają nadzieję, że sytuacja szybko zostanie rozwiązana, jednak nie kryja oburzenia sprawą. Jak zaznaczają, publikacja zaktualizowanej Dyrektywy z lista zgłoszonych podmiotów miała miejsce w 2016 roku, jednak władze uczelni dopiero po interwencji absolwentów zwróciła się do Ministerstwa z odpowiednim wnioskiem.