Miliony dla Politechniki Poznańskiej na realizację projektu AEROSTFERA Lotnisko Rzeczy

Politechnika Poznańska wraz z Insytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Aeroklubem Poznańskim im. Wandy Modlibowskiej oraz Andrzejem Szymańskim LARS zrealizuje projekt „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, jakie udało się pozyskać w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim.

Łączna wartość projektu to prawie 22 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 13 mln złotych. Pozwoli na zwiększenie potencjału badawczego uczelni w obszarach takich jak np. eksploatacja i zastosowanie Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych i przestrzeni laboratorium B+R, a także bezpieczeństwo i ochrona funkcjonowania lotniska.

W ramach projektu lotnisko w Kąkolewie zostanie wyposażone w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof.

To nie pierwsza inwestycja tego typu w ostatnim czasie. Dzięki innemu dofinansowaniu ze środków unijnych, uczelnia mogła zakupić symulator lotów oraz samolot szkoleniowy wraz z oprzyrządowaniem, które wykorzystywane są na nowym kierunku, jaki realizowany jest na Politechnice Poznańskiej, czyli Lotnictwo i Kosmonautyka.