Szkoła na Umultowie – kiedy i na jakich zasadach rozpocznie się rekrutacja?

Jeśli budowa nadal będzie przebiegać zgodnie z planem, to rekrutacja do pierwszej klasy oraz do oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie w terminach i na zasadach ogólnych dla całego miasta. Szczegółowe informacje na temat samego procesu dostępne będą w zakładce „Oświata” na stronie Urzędu Miasta. Wielu rodziców chciałoby przenieść swoje dzieci uczęszczające do wyższych klas do […]

Jeśli budowa nadal będzie przebiegać zgodnie z planem, to rekrutacja do pierwszej klasy oraz do oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie w terminach i na zasadach ogólnych dla całego miasta. Szczegółowe informacje na temat samego procesu dostępne będą w zakładce „Oświata” na stronie Urzędu Miasta.

Wielu rodziców chciałoby przenieść swoje dzieci uczęszczające do wyższych klas do nowej placówki. Miasto planuje uruchomienie klas II-VII, jednak oddziały będą otwierane dopiero na wniosek rodziców, pod warunkiem zgłoszenia się do danej klasy około 20 chętnych.

W tym przypadku, pierwszeństwo będą mieli uczniowie, których miejsce zamieszkania pokryje się z obwodem placówki. Informacje dotyczące terminów, zasad, wzoru oraz miejsca składania wniosków, będą dostępne na stronie UMP. Jak podaje Wydział Oświaty, orientacyjnym terminem jest przełom marca i kwietnia 2018 roku.

Obwód nowej szkoły planowany jest w granicach obecnych obwodów SP numer 60 oraz SP numer 15, na północ od torów kolejowych. Prowadzone są w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami rad osiedli oraz dyrektorami szkół. Ostateczny obwód nowej placówki zatwierdzony będzie uchwałą Rady Miasta.

Docelowo, nowa szkoła ma mieć 30 oddziałów dydaktycznych – 6 przedszkolnych oraz 24 szkoły podstawowej. Na razie, nie ma w planach utworzenia klas sportowych lub dwujęzycznych.

Wydział Oświaty informuje jednocześnie, że wszelkie pytania można kierować również mailowo, na adres ow@um.poznan.pl lub telefonicznie, pod numerem 61 878 42 01.