Gdzie składać wnioski o przyjęcie dzieci do budowanego na Umultowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego?

Prezydent Poznania podpisał zarządzenia, na podstawie których, Zespół Szkolno – Przedszkolny numer 1 w Poznaniu, mieszczący się przy os. Łokietka 104, został wybrany jako siedziba rekrutacyjna dla szkoły i przedszkola, które powstają na Umultowie. Oznacza to, że rodzice, których dzieci objęte są obwodem Szkoły Podstawowej numer 93 lub szkoła ta lub Przedszkole numer 193 są […]

Prezydent Poznania podpisał zarządzenia, na podstawie których, Zespół Szkolno – Przedszkolny numer 1 w Poznaniu, mieszczący się przy os. Łokietka 104, został wybrany jako siedziba rekrutacyjna dla szkoły i przedszkola, które powstają na Umultowie.

Oznacza to, że rodzice, których dzieci objęte są obwodem Szkoły Podstawowej numer 93 lub szkoła ta lub Przedszkole numer 193 są wskazane jako placówki pierwszej preferencji w rekrutacji, powinni składać zgłoszenia właśnie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Łokietka.

Wydział Oświaty przypomina, że zgodnie z powszechnymi terminami i zasadami rekrutacji, obywa się nabór do Przedszkola numer 193 oraz pierwszych klasy SP 93. Ewentualna rekrutacja do wyższych klas podstawówki, będzie ogłoszona w późniejszym terminie.