Miasto Poznań ma 765 lat

765 lat temu, 23 kwietnia 1253 roku, Poznań uzyskał prawa miejskie. Książę Przemysł I ustanowił lokację miasta na prawie magdeburskim.

Ustanowienie lokacji miało wpływ na kierunki rozwoju, co wpływa na kształtowanie się Poznania do dnia dzisiejszego.

Uregulowano wówczas całokształt miejskich praw ustrojowych i gospodarskich, a także okreśono podstawy ekonomiczne miejskiej gminy. Zorganizowano pierwsze cechy, wyłoniono pierwszą Radę Miejską oraz ustanowiono urząd wójta.

Z uwagi na ustanowienie lokacji na prawie magdeburskim, Poznań rozwijał się na kształt miast Europy Południowo-Zachodniej. Wpływ na to miało także ustanowienie miasta na lewym brzegu Warty, co skłaniało Poznań ku zachodowi.

Po nadaniu praw miejskich, rozpoczęto budowę nowej części miasta, którą otaczały mury obronne.

Dopiero pod koniec XIII wieku, rozpoczęto budowę pierwszego poznańskiego ratusza, który znajdował się na Wzgórzu Przemysła. Wtedy także rozpoczęto też budowę kamiennych murów miejskich.

Po obu brzegach Warty, znajdowały się wsie, stanowiące zaplecze gospodarcze miasta. Samo miasto zajmowało powierzchnię ok. 21 ha, na której żyło około 4 tysięcy mieszkańców. Na ponad połowie obszaru znajdowała się zabudowa mieszkalno-warsztatowa. Pozostałe składowe stanowiły ulice i place oraz tereny użyteczności publicznej.