“Nadal zdecydowanie zwalczać będę przejawy agresji słownej i fizycznej” – rektor UAM wydał oświadczenie w sprawie języka nienawiści m.in. wobec LGBT+

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki wydał oświadczenie, w którym stanowczo potępił „język nienawiści”, stający się źródłem narastającej agresji i przejawów wrogości wynikającej z braku szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Oświadczenie ma związek m.in. z ostatnimi słowami abpa Jędraszewskiego nazywającego środowisko LGBT+ „tęczową zarazą”. Duchowny przez lata był wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM.

W swoim oświadczeniu rektor wspomina o „pogłębiającym się w Polsce sporze politycznym”, który w ostatnich miesiącach „coraz rzadziej sięgają po merytoryczne argumenty, zastępując je inwektywami, których jedynym celem jest znieważenie przeciwników”. Zaznacza, że przyczyniają się do tego przedstawiciele różnych partii politycznych.

Zdaniem profesora, język nienawiści prowadzi do „pogłębiania podziałów w naszym społeczeństwie, staje się źródłem narastającej agresji i przejawów wrogości.”. Jak przyznaje w oświadczeniu rektor, niepokojący jest fakt, że do tego typu zachowań przyłączają się hierarchowie Kościoła Katolickiego.

„Niepokojem napawa fakt, że i hierarchowie Kościoła Katolickiego biorący udział w sporach ideologicznych wokół zjawiska określanego skrótem LGBT używają mowy nienawiści, która może być odbierana jako nawoływanie do zwalczania osób o innych poglądach czy odmiennej orientacji.”

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Na początku miesiąca abp. Jędraszewski, który niegdyś był wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM odniósł się do środowiska LGBT+ nazywając je „tęczową zarazą”, co wywołało z jednej strony krytykę i oburzenie, a z drugiej aprobatę w społeczeństwie.

Rektor wskazał w oświadczeniu, że podziały mają wpływ na społeczność akademicką, dlatego podkreślił, że UAM w swych działaniach kieruje się zasadami tolerancji i wzajemnego szacunku, przykładając wagę do rozwiązywania sporów na drodze debaty akademickiej, merytorycznej, wolnej od pogardy i nie obrażającej żadnej ze stron.

„Wielokrotnie też apelowałem, by pracownicy Uniwersytetu wypowiadali się w swoim imieniu a nie w imieniu społeczności UAM, by nie przedstawiali swoich przekonań jako stanowiska Uniwersytetu.”

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Profesor zapewnił również, że jako rektor chce zapewnić wszystkim członkom społeczności akademickiej poczucie bezpieczeństwa.

„Jako rektor przykładam szczególną wagę do zapewnienia wszystkim członkom naszej społeczności poczucia bezpieczeństwa, a zatem do przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną, a więc wobec osób określanych jako nieheteronormatywne – lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych. Zapewniam, że nadal zdecydowanie zwalczać będę przejawy agresji słownej i fizycznej, niezależnie od sztandarów, pod jakimi miałyby mieć one miejsce.”

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki