Przyjdź na staż do Urzędu Miasta Poznania!

Do 30 września trwa nabór na zimową odsłonę praktyk i płatnych staży studenckich. Na chętnych czeka 75 miejsc w 25 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Program praktyk i staży skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), a także studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) uczących się na kierunkach odpowiadających wymaganiom danego wydziału czy biura.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami . Studenci, którzy przejdą pomyślnie rekrutację, doświadczenie zawodowe będą zdobywać między 6 listopada 2019 r. a 28 lutego 2020 r.

 mówi Anna Sarbinowska, koordynatorka staży w Urzędzie Miasta Poznania i dodaje 

Program podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy – 60 godzin praktyk realizowanych w ciągu miesiąca. Drugi – 180 godzin płatnego (14,70 zł/h brutto) stażu realizowanego w ciągu 3 miesięcy.

Październik będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w praktykach i otrzymają końcową pozytywną ocenę z ich przebiegu, urząd zawrze umowę zlecenia na drugi etap programu, czyli płatny staż

wyjaśnia Anna Sarbinowska.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą internetowego formularza. Uczestnicy programu po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zakres wykonywanych zadań wraz z opinią.

– Studenci bardzo pozytywnie oceniają miejski program stażowy. To dzięki niemu zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności przydatne na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały, w których realizujemy program, cenią sobie zaangażowanie oraz jakość wykonywanych zadań przez studentów. Obopólne korzyści płynące z tej współpracy, potwierdza fakt, że około 700 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie na stałe – podkreśla Anna Sarbinowska.

Szczegóły programu oraz wykaz biur/wydziałów UMP i jednostek miejskich przyjmujących na praktyki i staże, wraz z wymaganiami co do kierunków studiów, do pobrania w załączniku. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10 lub 603 301 292.

Na 57 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 34 955 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 4136 kandydatów.
JZ