Kolejny dzień ograniczeń w sposobie ogrzewania na terenie miasta Poznań

To już kolejny w tym tygodniu dzień, gdy obowiązują ograniczenia w sposobie ogrzewania na terenie miasta Poznań z uwagi na fakt przekroczenia norm stężenia pyłów drobnych PM10. Jesienna pogoda, w tym brak wiatru nie pomagają miastom w walce ze smogiem.

Ograniczenia wynikają z wymogów Ekoprojektu i uchwały antysmogowej, która została podjęta w grudniu 2017 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

W czwartek, 24 października obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Za główne źródła emisji pyłów drobnych PM10 w miastach uznaje się spalanie paliw stałych takich jak węgiel i drewno. Do wysokiego stężenia zanieczyszczeń przyczyniają się także warunki meteorologiczne, w tym m.in. wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, niewielki wiatr lub jego brak. Utrzymujące się niekorzystne  warunki meteorologiczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń.

Miasto przypomina, że w przypadku zauważenia sytuacji, w której ktoś nie respektuje przepisów i ograniczeń, należy poinformować Straż Miejską, która może przeprowadzić interwencję w tej sprawie.