Prezydent Duda chwali wielkopolskich leśników podczas obchodów stulecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Państwa profesjonalizm sprawia, że gospodarka leśna Polski może być wzorem dla innych krajów – podkreślił prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników gali jubileuszowej 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu powstała 31 stycznia 1920 roku na mocy Rozporządzenia Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, naczelnego organu polskiej administracji na terenie byłego zaboru pruskiego. Podpis złożony pod rozporządzeniem przez ministra Władysława Seydę zapoczątkował stworzenie państwowej administracji leśnej na tym terenie. Był to etap przejściowy, do chwili włączenia tych ziem w skład państwa polskiego, co nastąpiło z dniem 1 grudnia 1922 r.

W sobotę w stolicy Wielkopolski odbywają się główne uroczystości 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. List od prezydent RP w trakcie wieczornej gali jubileuszowej odczytała wiceminister klimatu Małgorzata Golińska.

Prezydent przypomniał w liście, że Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu powołano jeszcze przed oficjalnym przyłączeniem Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej, a jej kadrę stanowili leśnicy, którzy już w czasach zaborów, gdy władze pruskie nie dopuszczały Polaków do zawodu, zdobywali wiedzę i doskonalili swoje umiejętności pracując w prywatnych lasach należących do Wielkopolan.

Prezydent przypomniał w liście postać Antoniego Pacyńskiego, który zanim został dyrektorem sekcji leśnictwa w Departamencie Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a następnie dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, szkolił leśników na bezpłatnych kursach organizowanych przez Władysława Zamoyskiego w Kórniku.

Czynił to, bo w jego przekonaniu troska o zasoby leśne była nieodłączną częścią troski o Polskę, w której odrodzenie się zawsze tutaj wierzono. Duch pracy organicznej i dbałość o wspólne dobro stały się fundamentem, na którym zbudowano tradycję leśnictwa w Wielkopolsce

wskazał prezydent.

„Są państwo godnymi spadkobiercami tego dziedzictwa. I nie tylko gospodarując na obszarach leśnych, ale także włączając w dbanie o lasy szerokie rzesze społeczeństwa i ucząc, w jaki sposób dobrze i odpowiedzialnie możemy korzystać z lasu oraz jego bogactw. Państwa profesjonalizm sprawia, że gospodarka leśna Polski może być wzorem dla innych krajów. Państwa działalność, nie tylko służy zachowaniu bioróżnorodności, ale jest też podstawą rozwoju dla ważnych gałęzi gospodarki, takich jak choćby przemysł drzewny” – dodał.

Prezydent zaznaczył, że prowadząc uprawy leśne Regionalne Dyrekcje zapewniają możliwości rozwoju wielu polskim gminom, a także umożliwiają powstanie miejsc pracy często tam, gdzie jest o nie szczególnie trudno. „Doskonała kondycja polskich lasów potwierdza też słuszność strategicznej decyzji o powołaniu przed niemal 96-laty Lasów Państwowych” – podkreślił.

Prezydent zaznaczył, że cieszy go bogaty i różnorodny program rocznicowych obchodów i fakt, że będzie mogła w nich wziąć udział również młodzież, oraz wszyscy – jak podkreślił – dla których las jest szczególną wartością.

„Na uwagę zasługują liczne wydarzenia, których celem jest wspólne sadzenie lasu. Jest to nie tylko wkład w odtwarzanie drzewostanu, ale także wspaniałe, budujące doświadczenie wspólnego działania na rzecz przyrody, od której przecież zależy nasze samopoczucie, nasze zdrowie i nasza przyszłość

napisał.

Prezydent przypomniał także ubiegłoroczną akcję #sadziMY przeprowadzoną wraz z Lasami Państwowymi. Wyraził nadzieję, że i tegoroczna edycja projektu, która odbędzie się 24 kwietnia, „okaże się wielkim sukcesem, i że na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń społecznych w naszym kraju”.

Prezydent Duda przypomniał także, że w tym roku obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. Jak mówił, „zachowanie ekosystemów leśnych, oraz ich ochrona przed szkodnikami i chorobami, jest bardzo ważnym zadaniem dla nas Polaków, ale także wyzwaniem dla współczesnego świata”.

„Jestem przekonany, że odbywające się w związku z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin wydarzenia, staną się okazją do przedstawienia osiągnieć polskich leśników, oraz wymiany doświadczeń” – wskazał.

W liście prezydent podziękował także wszystkim pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu za ich pracę i troskę o polskie lasy.

„Niech tradycyjne pozdrowienie +Darz Bór!+, które narodziło się w Wielkopolsce, spełnia się każdego dnia w państwa pracy, a wszelka pomyślność w życiu osobistym nieustannie towarzyszy państwu i państwa bliskim”

– napisał prezydent