Na dworcu Poznań Główny trwają prace przy rozbudowie przejścia podziemnego. Po nich rozpocznie się budowa nowego peronu

Na terenie dworca Poznań Główny trwają prace związane z budową przejścia podziemnego, które ma zapewnić dogodniejsze przejście na wszystkie perony i między dzielnicami miasta. Jak zapewnia PKP, inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Gdy przejście będzie gotowe, rozpocznie się budowa nowego peronu.

Inwestycja obejmuje rozbudowę o ponad 200 metrów części przejścia podziemnego po wschodniej stronie stacji w kierunku poznańskiej Wildy. Ma na celu poprawę komunikację zarówno między peronami jak i dzielnicami Poznania.

Jak informuje PKP, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i obecnie montowane jest zbrojenie. Powstaje również odpowiednie odwodnienie, które ma umożliwić właściwe utrzymanie obiektu. Na głębokości 5-7 metrów wydrążono już 2/3 wykopu, który jest połączony z dotychczasowym przejściem. Całość ma być wyposażona m.in. w windy.

Po zakończeniu prac rozpoczną się kolejne – tym razem przy budowie nowego peronu, który ma zapewnić lepszą obsługę licznych pasażerów poznańskiego dworca. Zgodnie z harmonogramem roboty rozpoczną się na przełomie roku.

Dwukrawędziowy, 400-metrowy, zadaszony peron 3a powstanie między peronem 3 a budynkiem centrum handlowego. Zamontowane zostaną również ruchome schody i windy.

W ramach inwestycji przebudowywany jest układ torów. Wykonawca zabudował ok. 1 km toru oraz 10 z 16 nowych rozjazdów, które umożliwiają przejazd pociągów z toru na tor. 

Prace warte 97,2 mln zł (netto) finansowane są ze środków budżetowych. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na marzec 2022 roku.