Poznańskie Dni Tolerancji 2020 – Miasto ogłosiło konkurs ofert na wydarzenia

Miasto Poznań zachęca do udziału w konkursie ofert na zorganizowanie wydarzeń, które mają na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji.

Miasto przypomina, że w ubiegłym roku zorganizowano tydzień tolerancji, podczas które zwracano uwagę na równość ludzi bez względu m.in. na ich płeć, wyznanie, orientację seksualną, wykształcenie, pochodzenie, narodowość czy wyznawane wartości.

Jak zauważa jednej z poznańskich radnych, Bartłomiej Ignaszewski, ostatnie wydarzenia w kraju pokazują, że tego typu inicjatywy są potrzebne.

Tegoroczna, druga edycja Poznańskich Dni Tolerancji zaplanowana jest na 16-22 listopada 2020 roku.

Miasto postanowiło zorganizować konkurs ofert na organizację wydarzeń w obszarze: “Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji”.

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom, wzrost szacunku mieszkańców do różnorodności społecznej i respektowania praw człowieka, wzmocnienie wrażliwości społecznej mieszkańców Poznania na potrzeby grup zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją oraz promowanie postaw szacunku i akceptacji wobec drugiego człowieka.

Składane oferty powinny zawierać jedno zadanie realizowane w ramach II Poznańskich Dni Tolerancji. Oferty można składać do 13 września. Szczegóły dostępne są online.