Smog w Poznaniu – po raz kolejny wprowadzono ograniczenia w sposobach ogrzewania

Po raz kolejny w tym roku wprowadzane są ograniczenia w zakresie korzystania z pieców i kominków na terenie Poznania. Powodem jest zły stan powietrza i utrzymujący się smog.

Powietrze w Poznaniu znów jest bardzo zanieczyszczone, a utrzymujący się smog zmniejsza komfort oddychania mieszkańców.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, po raz kolejny w tym roku na terenie Poznania wprowadzane są ograniczenia w zakresie ogrzewania.

„Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 15.02) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu”.

Poza emisją pyłów, wpływ na powstawanie smogu mają także m.in. warunki meteorologiczne, w tym brak lub słaby wiatr, wyżowy układ baryczny i inwersja temperaturowa.