Działania profilaktyczne Policji w Kolejach Wielkopolskich

Z myślą o seniorach i ich bezpieczeństwie policjanci z wielkopolskiej policji rozpoczęli kolejna akcję profilaktyczną. Tym razem akcja została zainicjowana w pociągach Kolei Wielkopolskich, by dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców. Co ważne, uwagi i przestrogi zamieszczone w komunikatach skierowane są tak naprawdę do osób w każdym wieku.

 

W działaniach prewencyjnych i profilaktycznych najważniejsze jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Szerzenie świadomości o potencjalnych zagrożeniach jest podstawą zapobiegania.

Przestępcy wciąż wykorzystują i udoskonalają metody wyłudzeń i oszustw, dlatego należy zachować dużą czujność i pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypominają o tym policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy działania rozpoczęli także w pociągach Kolei Wielkopolskich.

W specjalnych komunikatach przedstawiono najpopularniejsze metody działania oszustów, a także proste zasady dotyczące nieprzekazywania pieniędzy, haseł i danych logowania, wartościowych przedmiotów itp. nieznanym osobom. Choć akcja powstała głównie z myślą o seniorach to treść skierowana jest do osób w każdym wieku, ponieważ oszuści nie znają granicy wieku.

Przygotowano specjalny pokaz multimedialny, a film jest regularnie wyświetlany na ekranach urządzeń multimedialnych, w pociągach przemierzających trasy województwa wielkopolskiego.