Stołówki i domki dla owadów w ogródkach poznańskich placówek oświatowych

W ogródkach 30 placówek oświatowych w Poznaniu powstaną „stołówki” dla owadów. W ramach akcji „Stołówka dla fifnych owadów” wysiane będą nasiona roślin pyłko- i nektarodajnych. W pobliżu zamontowane zostaną hotele dla pszczół, trzmieli i muchówek.

 

Akcja organizowana jest przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, a celem jest tworzenie miejsc przyjaznych dla owadów w mieście. Mają one zapewnić schronienie i pokarm, jednocześnie pełniąc funkcję edukacyjną dla kolejnych pokoleń.

W akcji weźmie udział 18 przedszkoli i 12 szkół podstawowych. W ich ogródkach zostaną wysiane rośliny pyłko- i nektarodajnych, kwitnących od maja do października. Oznacza to zapewnienie pokarmu owadom przez cały okres ich aktywności w roku.

Dodatkowo, w pobliżu każdego z nich powstanie łącznie 35 hoteli dla owadów, zbudowanych z trzciny, bambusowych rurek, pustych w środku łodyg, suchego drewna, desek oraz szyszek. Owady będą w nim mogły znaleźć schronienie, a także miejsce do swobodnego rozmnażania.

W ramach akcji prowadzone będą także działania edukacyjne dla dzieci, by szerzyć świadomośc przydatności i roli owadów w mieście.

Akcja “Stołówka dla fifnych owadów” odbywa się w ramach realizowanego od 2019 roku miejskiego programu “Poznań dla pszczół”, którego celem jest zwiększenie populacji tych pożytecznych zwierząt w mieście, a także edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia owadów zapylających dla środowiska czy gospodarki.