Biblioteka Raczyńskich Mistrzem Promocji Czytelnictwa 2020

Biblioteka Raczyńskich została uznana za Mistrza Promocji Czytelnictwa 2020. Poznańska instytucja zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie.

 

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem jest promocja i nagradzanie dobrych praktyk i dokonań instytucji na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Ubiegły rok był wyjątkowo trudny i stanowił wyzwanie dla instytucji kultury. Obostrzenia sanitarne sprawiły, że nie można było realizować wielu wydarzeń i atrakcji, a sam kontakt z czytelnikiem i funkcjonowanie bibliotek i czytelni był utrudniony.

Jak podkreślili organizatorzy konkursu, bibliotekarze stanęli przed ogromnym wyzwaniem, którego nikt się nie spodziewał. Biblioteki stosowały różnorodne, kreatywne i często innowacyjne rozwiązania, by zapewnić kontakt czytelnika z literaturą.

Biblioteka Raczyńskich uzyskała tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa. Organizatorzy konkursu docenili m.in. spójne działania stacjonarne, hybrydowe i online, które instytucja realizowała dla czytelników w każdym wieku. Wskazano m.in. na filmy, podcasty, wirtualne wystawy, wykłady, spektakle, spotkania autorskie i koncerty. Podkreślono także rolę, jaką odgrywało utrzymywanie stałego kontaktu z czytelnikami poprzez media społecznościowe i stronę internetową.