Kolejny krok w kierunku Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

Przedstawiciele województwa, wielkopolskich miast, władz poznańskich uczelni a także biznesu podpisali Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Działania mają na celu rozwój technologii opartej na wodorze i wykorzystanie potencjału Wielkopolski w tym zakresie.

 

Wielkopolska Dolina Wodorowa ma być realizacją dążeń regionu do wykorzystania potencjału w ramach aktywnego włączenia się z rodzimymi rozwiązaniami technologicznymi w światowy łańcuch dostaw, przy jednoczesnym podniesieniu wartości gospodarki opartej na wodorze. Działania wzmocnią także konkurencyjną pozycję Wielkopolski.

Już w grudniu ubiegłego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Strategię innowacyjności dla Wielkopolski 2030, której najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej, a wodór jest jednym z głównych elementów jej funkcjonowania. Przy tworzeniu strategii uwzględniono przepisy i obowiązujące dokumenty krajowe oraz europejskie.

W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim podpisano kolejny ważny dokument – Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Sygnatariuszami są marszałek województwa, przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, prezydenci: Poznania, Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także przedstawiciele Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A, Solaris Bus&Coach sp. z o.o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

„Serdecznie dziękuję wszystkim za deklaracje współpracy. To właściwy czas, żeby działać, ponieważ przyszłość już tu jest. Dynamika procesów dochodzenia do technologii opartej na wodorze wydaje się przyspieszać, widzimy, jak rozwija się w innych krajach Europy i świata. Wyznaczyliśmy już odpowiedni kierunek i budujemy potencjał, by w pełni wykorzystać nasze zasoby” – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

Pierwsze ustalenia i strategie w zakresie neutralności klimatycznej dotyczą wschodniej części regionu. Nowoczesne rozwiązania wprowadzane są jednak także w innych miejscach, także w Poznaniu.

Technologie oparte na wodorze to nowoczesne rozwiązania, które powinniśmy wspierać. Mam nadzieję, że już wkrótce uda się zakupić dla Poznania 84 autobusy z napędem wodorowym. Wysłaliśmy już wniosek o dofinansowanie. Jeśli projekt się powiedzie, podzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi miejscowościami regionu. Dbałość o jakość powietrza i rozwój alternatywnych źródeł energii jest naszą powinnością – podkreślał Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.